Få løst mindre opgaver

Har I opgaver, der ikke bliver løst i det daglige – eller af faglærte medarbejdere, som bruger alt for meget tid på at løse ufaglærte opgaver?

Så kan I med fordel ansætte en medarbejder i et såkaldt småjob i få timer om ugen. I betaler kun løn for de timer, I ansætter. fx til: 

  • Lettere rengøring
  • Lagerarbejde
  • Arkivering 
  • Mødeforberedelse
  • Frokost-indkøb mv.

Masser af fordele

Der er mange fordele ved at ansætte én i et småjob: 

  • I kan få løst de opgaver, der stjæler tid fra jeres kerneopgaver, eller som er svære at finde ressourcer til.
  • I får mulighed for at afprøve samarbejdet med en medarbjeder.
  • I kan eventuelt starte med at ansætte en ledig i virksomhedsprak­tik eller løntilskud og dermed oplære medarbejderen i nye arbejds­opgaver, som så kan føre til få ordinært aflønnede timer.timetallet kan altid øges.

Gør en forskel

Et småjob er en rigtig god trædesten for ledige, der har gået uden job længe eller har svært ved at finde arbejde.

Det kan kræve lidt mere støtte og oplæring fra jeres side, men erfaringerne viser, at I får loyale og engagerede medarbejdere, der med tiden kan udfylde en større og større rolle. 

Medarbejderen får naturligvis supplerende offentlig ydelse ud over den løn, I giver.