Få løst små-opgaverne

Har I opgaver, der ikke bliver løst i det daglige – eller af faglærte medarbejdere, som bruger alt for meget tid på at løse ufaglærte opgaver?

Så kan I med fordel ansætte en medarbejder i et såkaldt småjob i få timer om ugen. I betaler kun løn for de timer, I ansætter. fx til: 

  • Lettere rengøring
  • Lagerarbejde
  • Arkivering 
  • Mødeforberedelse
  • Frokost-indkøb mv.

Masser af fordele

Der er mange fordele ved at ansætte én i et småjob: 

  • I kan få løst de opgaver, der stjæler tid fra jeres kerneopgaver, eller som er svære at finde ressourcer til.
  • I får mulighed for at afprøve samarbejdet med en medarbjeder.
  • I kan eventuelt starte med at ansætte en ledig i virksomhedsprak­tik eller løntilskud og dermed oplære medarbejderen i nye arbejds­opgaver, som så kan føre til få ordinært aflønnede timer. Timetallet kan altid øges.

Gør en forskel

Et småjob er en rigtig god trædesten for ledige, der har svært ved at finde arbejde. Det kan kræve lidt mere støtte og oplæring fra jeres side, men erfaringerne viser, at I får engagerede medarbejdere, der med tiden kan udfylde en større og større rolle.

Som udgangspunkt skal I dog være villig til at se bort fra et opsigelsesvarsel, hvis personen skulle få tilbudt andet arbejde. 

Medarbejderen får naturligvis supplerende offentlig ydelse ud over den løn, I giver. 

Borgere med socialt frikort

Du kan også ansætte ledige, der har fået et såkaldt socialt frikort. De må nemlig tjene 20.000 kr. skattefrit om året - uden at de  modregnes i ydelser fra det offentlige  Fx kontanthjælpen. 

Det sociale frikort er en forsøgsordning, som gælder for 2019 og 2020. Hensigten er, at de mest udsatte borgere i samfundet får bedre mulighed for at deltage i samfundets fællesskaber, bidrager og oplever værdi i hverdagen.

Løn
Aflønning af en person med et socialt frikort aftales mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren. Virksomheder skal ved ansættelse overholde gældende overenskomst på området. Lønudbetalingen kan ske via en kontooverførsel, men loven tillader også, at lønnen udbetales kontant.  

Feriepenge
Personen optjener ferie, og den afholdes, når den er optjent (samtidighedsferie). Feriebetalingen udgør 12,5 pct. af den optjente løn. Ved ansættelsesforholdets opgør udbetales feriebetalingen for ikke afholdt ferie direkte til borgerne. Enten kontant eller via kontooverførsel.

Udgør ansættelsesforholdet fx bare få timers arbejde en enkelt dag, skal optjente feriepenge udbetales med lønnen umiddelbart efter arbejdet er udført. Borgeren kan max tjene 20.000 kr. inkl. feriepenge på et socialt frikort.

Ansættelsesbevis
Hvis den ugentlige arbejdstid i gennemsnit er 8 timer eller mindre, er der ikke krav om et ansættelsesbevis. Hvis ansættelsesforholdet varer mindre end en måned, er der heller ikke krav om et ansættelsesbevis.

Lønmodtagerrettigheder
Personer med et socialt frikort er omfattet af samme rettigheder som øvrige lønmodtager herunder ift. arbejdsmiljølovgivning og arbejdsskadelovgivningen.

Indberetning af lønnen
Virksomheder skal være opmærksomme på, at løn, der udbetales til personer med socialt frikort, ikke skal indberettes til indkomstregistret eller skattemyndighederne. Lønnen meldes ind via en simpel it-løsning, hvor følgende registreres: Ansættelsesperiode, udbetalt beløb ifbm. et socialt frikort samt kontaktperson i virksomheden. Indberet her: socialtfrikort.dk

Du logger ind med NemID. Ellers gælder de samme ansættelsesretlige regler, som ved andre ansættelser.
Socialstyrelsen har udarbejdet denne vejledning til it-løsningen. 

Har du tekniske spørgsmål vedrørende it-løsningen, kan de stiles til: support@socialtfrikort.dk. Eller du kan på hverdage mellem kl. 8-16 ringe på 32 65 32 32.

Læs mere om reglerne for det sociale frikort