Få løst små-opgaverne

Har I opgaver, der ikke bliver løst i det daglige – eller af faglærte medarbejdere, som bruger alt for meget tid på at løse ufaglærte opgaver?

Så kan I med fordel ansætte en medarbejder i et såkaldt småjob i få timer om ugen. I betaler kun løn for de timer, I ansætter. fx til: 

 • Lettere rengøring
 • Lagerarbejde
 • Arkivering 
 • Mødeforberedelse
 • Frokost-indkøb mv.

Masser af fordele

Der er mange fordele ved at ansætte én i et småjob: 

 • I kan få løst de opgaver, der stjæler tid fra jeres kerneopgaver, eller som er svære at finde ressourcer til.
 • I får mulighed for at afprøve samarbejdet med en medarbejder.
 • I kan eventuelt starte med at ansætte en ledig i virksomhedsprak­tik eller løntilskud og dermed oplære medarbejderen i nye arbejds­opgaver, som så kan føre til få ordinært aflønnede timer. Timetallet kan altid øges.

Gør en forskel

Et småjob er en rigtig god trædesten for ledige, der har svært ved at finde arbejde. Det kan kræve lidt mere støtte og oplæring fra jeres side, men erfaringerne viser, at I får engagerede medarbejdere, der med tiden kan udfylde en større og større rolle.

Som udgangspunkt skal I dog være villig til at se bort fra et opsigelsesvarsel, hvis personen skulle få tilbudt andet arbejde. 

Medarbejderen får naturligvis supplerende offentlig ydelse ud over den løn, I giver. 

Borgere med socialt frikort

Du kan også ansætte ledige, der har fået et såkaldt socialt frikort. De må nemlig tjene 20.000 kr. skattefrit om året - uden at de modregnes i ydelser fra det offentlige, fx kontanthjælpen. 

Det sociale frikort er en forsøgsordning, som gælder for 2019-22 (bemærk at ordningen er forlænget med to år pr. 31.12.2020, så ordningen nu også gælder i år 2021 og 2022). Hensigten er, at de mest udsatte borgere i samfundet får bedre mulighed for at deltage i samfundets fællesskaber, bidrager og oplever værdi i hverdagen.

Løn
Lønnen aftales mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren. Virksomheder skal, hvis der er en overenskomst på området, følge denne. Lønudbetalingen kan ske via en kontooverførsel, men loven tillader også, at lønnen udbetales kontant.

Det sociale frikort gælder først fra den dato, der fremgår af borgerens bevillingsbrev, som han/hun har modtaget fra Socialforvaltningen. Dvs. at borgeren ikke kan  få fradrag (under det sociale frikort) for arbejde, der ligger forud for denne dato. Arbejde, der ligger forud for bevillingsdatoen, skal indberettes til indkomstregisteret eller skattemyndighederne på almindelig vis, da de almindelige regler gælder her.

Københavns Kommune vil automatisk forlænge de sociale frikort, der er udstedet i 2019 og 2022. Dvs. at borgerne ikke skal ansøge på ny. Borgerne beholder deres frikortnummer og vil derfor allerede kunne anvende deres frikort fra 1. januar 2021.  

Feriepenge
Personen optjener ferie, og den afholdes, når den er optjent (samtidighedsferie). Feriebetalingen udgør 12,5 pct. af den optjente løn. Ved ansættelsesforholdets opgør udbetales feriebetalingen for ikke afholdt ferie direkte til borgerne. Enten kontant eller via kontooverførsel.

Udgør ansættelsesforholdet fx bare få timers arbejde en enkelt dag, skal optjente feriepenge udbetales med lønnen umiddelbart efter arbejdet er udført. Borgeren kan max tjene 20.000 kr. inkl. feriepenge på et socialt frikort.

Ansættelsesbevis
Hvis den ugentlige arbejdstid i gennemsnit er 8 timer eller mindre, er der ikke krav om et ansættelsesbevis. Hvis ansættelsesforholdet varer mindre end en måned, er der heller ikke krav om et ansættelsesbevis.

Lønmodtagerrettigheder
Personer med et socialt frikort er omfattet af samme rettigheder som øvrige lønmodtager herunder ift. arbejdsmiljølovgivning og arbejdsskadelovgivningen.

Indberetning af lønnen
Virksomheder skal være opmærksomme på, at løn, der udbetales til personer med socialt frikort, ikke skal indberettes til indkomstregistret eller skattemyndighederne. Lønnen meldes ind via en simpel it-løsning, hvor følgende registreres: Ansættelsesperiode, udbetalt beløb ifbm. et socialt frikort samt kontaktperson i virksomheden. Indberet her: socialtfrikort.dk

Virksomheden skal oprette ansættelsen på socialfrikort.dk, inden arbejdet påbegyndes, dvs. enten forud for eller i forbindelse med at borgeren møder op for at arbejde. Virksomheden kan redigere i ansættelsen i op til 30 dage efter ansættelsens slutdato.

Du logger ind med NemID. Ellers gælder de samme ansættelsesretlige regler, som ved andre ansættelser.

Socialstyrelsen har udarbejdet denne vejledning til it-løsningen. 

Har du tekniske spørgsmål vedrørende it-løsningen, kan de stiles til: support@socialtfrikort.dk. Eller du kan på hverdage mellem kl. 8-16 ringe på 32 65 32 32.

Registrering af lønudgift i regnskabssystemet
Læs her hvordan virksomheder kan bogføre lønudgiften uden om lønsystemet. 

Løn optjent via et socialt frikort ikke må indberettes til eIndkomst, hvilket oftest betyder, at den udbetalte løn ikke kan registreres i virksomhedens lønsystem. Nedenstående beskriver, hvordan udgiften til løn kan bogføres uden om lønsystemet:

 • Opret udgiftskonto i regnskabssystem, der fx kaldes ”socialt frikort
   
 • Opret saldo til konto ved fx at hæve 20.000 kr.
   
 • Opret et overliggerpapir, der angiver, hvilke personer der er ansat under ordningen med bilagsreferencer, jf. dette eksempel:

  Saldo for virksomhedens udgiftskonto, socialt frikort: 11.320
  Oversigt over ansatte med socialt frikort i virksomheden:

  Mads Madsen, Cpr: 999999-0000 (er blevet ansat med få timer om ugen)
  ​Bilag A: Registrering af ansættelse i særligt it-system
  Bilag B: Underskrevet ansættelseskontrakt
  Bilag C: Udbetaling marts
  Bilag D: Udbetaling april

  Andersine Andersen, CPR: 111111-3333 (har udført en opgave en enkelt dag)
  Bilag A: Registrering af ansættelse i særligt it-system
  Bilag B: Ansættelses start- og slutdatoer, inkl. Udbetaling

   

 • Opret bilag ved at tage printscreen af registreringen i it-systemet, som er særligt udviklet til at administrere ordningen om det sociale frikort. Tilgå it-systemet ved at trykke her. Husk at registreringen i it-systemet skal ske forud for ansættelse, så det sikres, at der er plads på frikortet til udbetaling af aftalt løn.
   
 • Opdater overliggerpapiret løbende i takt med at der tilføjes flere ansættelser og flere bilag. 
   

Læs mere om reglerne for det sociale frikort