Få løst mindre opgaver

Har I opgaver, der ikke bliver løst i det daglige – eller af faglærte medarbejdere, som bruger alt for meget tid på at løse ufaglærte opgaver?

Så kan I med fordel ansætte en medarbejder i et såkaldt småjob i få timer om ugen. I betaler kun løn for de timer, I ansætter. fx til: 

  • Lettere rengøring
  • Lagerarbejde
  • Arkivering 
  • Mødeforberedelse
  • Frokost-indkøb mv.

Masser af fordele

Der er mange fordele ved at ansætte én i et småjob: 

  • I kan få løst de opgaver, der stjæler tid fra jeres kerneopgaver, eller som er svære at finde ressourcer til.
  • I får mulighed for at afprøve samarbejdet med en medarbjeder.
  • I kan eventuelt starte med at ansætte en ledig i virksomhedsprak­tik eller løntilskud og dermed oplære medarbejderen i nye arbejds­opgaver, som så kan føre til få ordinært aflønnede timer. Timetallet kan altid øges.

Gør en forskel

Et småjob er en rigtig god trædesten for ledige, der har svært ved at finde arbejde. Det kan kræve lidt mere støtte og oplæring fra jeres side, men erfaringerne viser, at I får engagerede medarbejdere, der med tiden kan udfylde en større og større rolle.

Som udgangspunkt skal I dog være villig til at se bort fra et opsigelsesvarsel, hvis personen skulle få tilbudt andet arbejde. 

Medarbejderen får naturligvis supplerende offentlig ydelse ud over den løn, I giver. 

Borgere der har et socialt frikort

Du kan også ansætte ledige, der har fået et såkaldt socialt frikort. De må nemlig tjene 20.000 kr. skattefrit om året - uden at det har konsekvenser for deres offentlige ydelser. De betragtes som almindelige arbejdstagere og er omfattet af samme rettigheder og pligter som øvrige lønmodtagere. Der er ingen lovbestemte krav til aflønning. Det er en aftale, der indgås mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Dog er der nogle særlige regler omkring feriepenge, i og med feriebetalingen skal udbetales direkte til borgeren uden indberetning til indkomstregistret, når den ansatte fratræder. 

Som arbejdsgiver skal du registrere ansættelsen og indberette aflønningen af borgeren via it-løsningen socialtfrikort.dk. Du logger ind med NemID. Ellers gælder de samme ansættelsesretlige regler, som ved andre ansættelser. Socialstyrelsen har udarbejdet denne vejledning til it-løsningen

Har du tekniske spørgsmål vedrørende it-løsningen, kan de stiles til: support@socialtfrikort.dk. Eller du kan på hverdage mellem kl. 8-16 ringe på 32 65 32 32.