Ansæt en borger med socialt frikort

Udsatte borgere der har et socialt frikort kan hjælpe din virksomhed med at løse mindre opgaver.

Du kan ansætte ledige, der har et socialt frikort i din virksomhed.

På den måde kan I kan få løst små-opgaver, som kan frigive tid hos jeres faste personale og samtidig give en borger en chance på arbejdsmarkedet.

Det sociale frikort giver de mest udsatte mulighed for at tjene 41.280 kr. skattefrit om året - uden at det bliver trukket i ydelser fra det offentlige, fx kontanthjælp, førtidspension eller boligsikring. 

Det sociale frikort er indtil 2024 en forsøgsordning. Fra 2025 bliver ordningen permanent. Hensigten er, at de mest udsatte mennesker i samfundet får bedre mulighed for at deltage i arbejdsmarkedets fællesskaber, at de føler, at de bidrager og oplever værdi i hverdagen.

Kontakt Jobcenter København hvis du ønsker kontakt til en borger med et socialt frikort.

Læs mere om reglerne for social frikort på borgersiden.

Godt at vide om det sociale frikort

Vis alle

Løn

Lønnen aftales mellem dig og borgere. Lønnen skal følge overenskomsten på området. Lønudbetalingen kan ske via en kontooverførsel, men loven tillader også, at lønnen udbetales kontant eller via MobilePay.

Det sociale frikort gælder fra den dato, der fremgår af det bevillingsbrev, som borgeren har modtaget fra Københavns Kommune.

Feriepenge

Personen optjener ferie, og den kan afholdes, når den er optjent (samtidighedsferie). Feriepengene udgør 12,5% af den optjente løn. Ved ansættelsesforholdets ophør udbetales feriepengene for ikke afholdt ferie direkte til personen.

Hvis ansættelsesforholdet udgør fx bare få timers arbejde en enkelt dag, skal optjente feriepenge udbetales samtidig med lønnen. Borgeren kan max tjene 41.280 kr. årligt inkl. feriepenge på et socialt frikort.

Ansættelsesbevis

Hvis den ugentlige arbejdstid i gennemsnit er 8 timer eller mindre, er der ikke krav om et ansættelsesbevis. Hvis ansættelsesforholdet varer mindre end en måned, er der heller ikke krav om et ansættelsesbevis.

Lønmodtagerrettigheder

Personer med et socialt frikort er omfattet af samme rettigheder som øvrige lønmodtagere, herunder arbejdsmiljø- og arbejdsskadelovgivningen.

Indberetning af lønnen

Løn der udbetales til personer med socialt frikort, skal ikke indberettes til indkomstregistret eller skattemyndighederne.

 • Lønnen meldes ind via en simpel it-løsning: socialtfrikort.dk
 • Log ind med MitID.
 • Her skal du registrere: ansættelsesperiode, udbetalt løn samt kontaktperson i virksomheden.
 • Ansættelsen skal oprettes på socialfrikort.dk, inden arbejdet påbegyndes, dvs. enten forud for eller i forbindelse med at personen møder op for at arbejde.
 • Virksomheden kan redigere i ansættelsen i op til 30 dage efter ansættelsens slutdato.

Københavns Kommune har lavet denne minivejledning til it-løsningen.

Socialstyrelsen har udarbejdet denne uddybende vejledning til it-løsningen.

Ved tekniske spørgsmål vedrørende it-løsningen, kan du ringe på tlf. 32 65 32 32 på hverdage kl. 8-16.

Registrering af lønudgift i regnskabssystemet

Løn optjent via et socialt frikort skal ikke indberettes til SKAT. Det kan betyde, at den udbetalte løn ikke kan registreres i virksomhedens lønsystem.

Udgiften til løn kan bogføres uden om lønsystemet på følgende måde:

 1. Opret udgiftskonto i regnskabssystem, der fx kaldes ”socialt frikort”
 2. Opret saldo til konto ved fx at hæve 20.000 kr.
 3. Opret et overliggerpapir, der angiver, hvilke personer der er ansat under ordningen med bilagsreferencer, jf. dette eksempel:
  • Saldo for virksomhedens udgiftskonto, socialt frikort: 11.320
  • Oversigt over ansatte med socialt frikort i virksomheden
  • Mads Madsen, Cpr: 999999-0000 (er blevet ansat med få timer om ugen)
  • Bilag A: Registrering af ansættelse i særligt it-system
  • Bilag B: Underskrevet ansættelseskontrakt
  • Bilag C: Udbetaling marts
  • Bilag D: Udbetaling april
  • Andersine Andersen, CPR: 111111-3333 (har udført en opgave en enkelt dag)
  • Bilag A: Registrering af ansættelse i særligt it-system
  • Bilag B: Ansættelses start- og slutdatoer, inkl. Udbetaling
 4. Opret bilag ved at tage printscreen af registreringen i it-systemet, som er særligt udviklet til at administrere ordningen om det sociale frikort. Tilgå it-systemet ved at trykke her. Husk at registreringen i it-systemet skal ske forud for ansættelse, så det sikres, at der er plads på frikortet til udbetaling af aftalt løn.
 5. Opdater overliggerpapiret løbende i takt med, at der tilføjes flere ansættelser og flere bilag. 

Kontakt

Københavns Erhvervshus

Telefontider

Mandag

08:00 - 17:00

Tirsdag

08:00 - 17:00

Onsdag

08:00 - 17:00

Torsdag

08:00 - 17:00

Fredag

08:00 - 17:00