Ansæt ledige i småjob

Få løst de små opgaver ved at ansætte en ledig få timer om ugen.

Hvad er et småjob?

Du kan ansætte en ledig i et såkaldt småjob. Et småjob er et almindeligt betalt arbejde på fx 5, 15 eller 20 timer om ugen. Den ledige kan løse de små opgaver, der tager tiden fra jeres kerneopgaver. Medarbejderen kan fx hjælpe med at forberede møder, købe ind til frokost, stå for lettere rengøring, hjælpe på jeres lager og meget mere.

Du betaler almindelig løn for de timer, medarbejderen løser arbejdsopgaver på almindelige vilkår (fx lettere rengøring). Medarbejderen kan eventuelt få supplerende offentlig ydelse ved siden af.

Hvem kan ansætte en medarbejder i et småjob?

Alle virksomheder kan ansætte en ledig i et småjob. Hvis du fx har en ansat medarbejder i praktik eller løntilskud, som ikke arbejder på fuldtid, må du gerne ansætte medarbejderen i et småjob ved siden af. Det eneste krav er, at det ikke må være de samme arbejdsfunktioner, medarbejderen skal løse.

I praktikken kan medarbejderen få afklaret sine kompetencer og blive oplært i specifikke arbejdsfunktioner (fx kundekontakt, piccolineopgaver- og telefonservice, bogføring mv.), som efterhånden kan konverteres til lønnede opgaver

Det kræver lidt mere støtte og oplæring fra din side, men det er en rigtig god mulighed for de ledige, der har svært ved at finde et arbejde. Vores erfaring viser også, at det er meningsfuldt og skaber arbejdsglæde, når virksomheder hjælpe ledige med at få en chance på arbejdsmarkedet.

Sådan gør du

Hvis du vil ansætte en medarbejder i et småjob, skal du ringe til Københavns Erhvervshus på 33 66 33 33.

Vi kan hjælpe dig med at finde egnede kandidater. Vi kan også hjælpe dig med at definere stillingen og arrangere jobsamtaler.

I løbet af 24 timer får du besked om, hvorvidt vi kan finde egnede kandidater, og i løbet af en uge fremsender vi relevante CV’er.

Praktisk information om småjob

Vis alle

Hvem kan komme i småjob?

Målgruppen for småjob er borgere uden for arbejdsmarked, som kan have en lønindtægt hos jer sammen med en supplerende offentlig forsørgelsesydelse, fx kontanthjælp og uddannelseshjælp. 

Et småjob er attraktivt for ledige af flere årsager:

  • Arbejdet er lønnet – til forskel fra fx virksomhedspraktik. Det at være tilknyttet en arbejdsplads og få udbetalt rigtig løn giver en oplevelse af at have værdi.
  • Timeantallet er overkommeligt og giver ledige, som af forskellige årsager ikke er i stand til at påtage sig et job på fuld tid, en god mulighed for at komme gradvist ind på eller tilbage til arbejdsmarkedet.

Kan virksomhedspraktik kombineres med et småjob?

Du kan godt have en medarbejder ansat i et småjob, samtidig med at han eller hun er i virksomhedspraktik eller et løntilskudsjob, hvis der er tale om forskellige arbejdsfunktioner.

Medarbejderen modtager løn for de timer, hvor han eller hun løser arbejdsopgaver på almindelige vilkår. I virksomhedspraktikken kan medarbejderen få afklaret sine kompetencer og blive oplært i specifikke arbejdsfunktioner, som efterhånden kan konverteres til lønnede timer.

Eksempelvis kan medarbejderen arbejde selvstændigt med rengøring i småjobbet, mens han/hun oplæres i fx piccolineopgaver og telefonservice, bogføring mv. i praktikdelen.

Efterhånden som medarbejderen mestrer arbejdsfunktionerne, kan virksomhedspraktikken evt. konverteres til flere lønnede opgaver.

Hvad er forskellen på småjob og fleksjob?

Et småjob er på ordinære vilkår, mens et fleksjob derimod kun kan tilkendes, når borgeren har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne og har brug for skånehensyn i arbejdsforholdet.

Skånehensynet betyder, at den fleksjobansatte enten arbejder på nedsat tid og/eller med nedsat intensitet i de pågældende arbejdstimer.

Hvad er fordelene ved at ansætte en småjobber?

  • I får løst småopgaver og får frigjort ressourcer hos de øvrige medarbejdere.
  • I kan få opgaverne løst, selvom der ikke er nok arbejde til en fuldtidsstilling.
  • Når arbejdstiden er mindre end 8 timer ugentligt, er der ikke krav om ansættelseskontrakt.
  • Fordi timeantallet ligger på få timer, er lønnen samt støtteopgaven ift. den ansatte overskuelig.
  • Flere ansatte oplever det som meningsfuldt og skaber arbejdsglæde at hjælpe ledige med at få en chance på arbejdsmarkedet.
  • I tager socialt ansvar, samfundet sparer penge på offentlig forsørgelse, og I kan vælge at bruge det i jeres virksomhedsprofilering.

Ansæt en borger med socialt frikort

Hvis din medarbejder har et socialt frikort, har han eller hun mulighed for at tjene 40.000 skattefrit om året uden at blive modregnet i ydelser fra det offentlige, fx i kontanthjælpen.

Video: Det kan du bruge småjob-ordningen til 

Hvad er et småjob? Og hvordan kan du bruge det i din virksomhed. 

Video Url

Kontakt

Københavns Erhvervshus

Telefontider

Mandag

08:00 - 17:00

Tirsdag

08:00 - 17:00

Onsdag

08:00 - 17:00

Torsdag

08:00 - 17:00

Fredag

08:00 - 17:00