Teknik- og Miljøudvalgets opgaver

Teknik- og Miljøudvalget består af 11 medlemmer. Til udvalget er knyttet Teknik- og miljøforvaltningen.

Teknik- og Miljøudvalget har ansvar for kommunens opgaver inden for blandt andet miljø- og klima, trafik, udvikling af byområder, byens grønne områder og renhold i byen. Opgaverne omfatter også anlægsprojekter, parkering og kirkegårde.

Udvalget står også i spidsen for forvaltningens arbejde med at udføre planer om klimatilpasning, CO2-neutral by og for indsatser i udsatte byområder.

Teknik- og Miljøborgmesteren er forperson for udvalget.

Teknik- og Miljøforvaltningen er knyttet til Teknik- og Miljøudvalget  

Teknik- og Miljøforvaltningen, som er knyttet til Teknik- og Miljøudvalget, står for administration og udførelse af de opgaver, der hører under udvalget.

Læs mere om Teknik- og Miljøforvaltningen

Kontakt

Rådhussekretariatet

Rådhuspladsen 1

1550 København V