Søg

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets forretningsorden og foretræde

Der er mulighed for, at du som enkeltperson eller gruppe kan få foretræde for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Beskæftigelses og Integrationsudvalgets foretræde spørgsmål

Hvornår kan man få foretræde?

Du har mulighed for at få foretræde for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ift. en konkret sag, der er på udvalgets dagsorden. Anmodningen om foretræde skal være skriftlig og være Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens ledelsessekretariat i hænde senest kl. 11.00 fredagen før udvalgets møde om mandagen.

Dagsordenen til et udvalgsmøde er tilgængelig mindst fire dage før mødet under dagsordener og referater til højre her på siden. Udvalget tager stilling til anmodninger om foretræde ifm. godkendelse af dagsordenen til det udvalgsmøde, hvor der ønskes foretræde. Et foretræde vil f.eks. kunne afvises, hvis der tidligere er bevilget foretræde til personen/gruppen til samme sag.

I særlige tilfælde vil det være muligt at få foretræde for udvalget om emner uden for dagsordenen, hvis emnet er af principiel og almen interesse for udvalget, og der ikke er tale om et emne, der har karakter af enkeltsagsbehandling. Det er borgmesteren, der tager stilling til anmodningen.

Hvordan foregår et foretræde?

Der afsættes 10 minutter til et foretræde, hvor du eller I kort kan fremføre jeres synspunkter. Udvalgets medlemmer har mulighed for at stille spørgsmål, og der kan eventuelt føres en kort dialog om sagen indenfor de 10 minutter. Den egentlige politiske behandling af sagen foregår efterfølgende for lukkede døre.

Kontakt

Hvis du ønsker at få foretræde for udvalget, kan du skrive til os på følgende mails: Anmodningen skal indeholde navne og adresser på de personer, der ønsker foretræde.

  • Thomas Fage Glasius (FP0Q@kk.dk)

Skriftlige spørgsmål

Det er også muligt at stille skriftlige spørgsmål til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Spørgsmålene skal angå udvalgets forvaltningsområde og være Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ledelsessekretariat i hænde senest kl. 11.00 fredagen før udvalgets møde om mandagen. Spørgsmålene vil typisk blive besvaret skriftligt af borgmesteren.

Kontakt

Ledelsessekretariatet

Rådhuspladsen 1

1550 København V