Søg

Samarbejdet om Din Betjent

Din Betjent er et samarbejde mellem lokale politibetjente i København, som sammen med Københavns Kommune arbejder for at skabe en tryg by.

En styrket dialog med borgerne

Din Betjent er i tæt dialog med beboere, virksomheder, ungdomsklubber og andre institutioner i dit nærområde, og du kan via direkte telefonnumre tale med Din Betjent om emner, som har med tryghed og kriminalitet at gøre. Din Betjent kan bla. hjælpe med at:

  • Håndtere problemer eller uro i lokalområdet
  • Holde oplæg om politiets arbejde og lovgivning
  • Arrangere tryghedsvandringer og dialogarrangementer

Du kan finde kontaktoplysninger på Din Betjent i dit nærområde på Københavns Politis hjemmeside eller downloade informationsmateriale om Din Betjent nederst på siden her. Hvis du skal anmelde et indbrud, færdselsuheld eller lignende, skal du ringe 114. Har du brug for akut udrykning skal du ringe 112.

Kampagner, informationsmateriale og temaarrangementer

Sikker By understøtter Din Betjent samarbejdet ved

  • Årligt at lave en række kriminalpræventive kampagner, der udvikles på baggrund af tendenser i kriminalitetsbilledet (eksempelvis forebyggelse af lommetyveri og indbrud). Du kan læse mere om de enkelte kampagner under fanerne til højre.
  • At udvikle informationsmateriale om Din Betjent. Du kan downloade materialet nederst på siden her.
  • Løbende at afholde tværfaglige arrangementer for medarbejdere i Københavns Kommune, Københavns Politi og boligorganisationerne i København. Tema og format varierer på arrangementerne fra gang til gang men har altid udgangspunkt i aktuelle problemstillinger og den nyeste viden. Disse har hidtil handlet om blandt andet ungdomskriminalitetsreformen, uroskabende unge i det offentlige rum og regeringens ghettoliste.

Kontakt

Center for Byudvikling

Rådhuspladsen 1

1550 København V