Ældrepolitik (2019-2022)

Vær med – hele livet. Det er titlen på Københavns ældrepolitik, som sætter en fælles ramme og retning for livet som ældre i København.

Ældrepolitik: Vær med – hele livet

Københavnere er forskellige. Der er mange forskellige behov, men også forskellige vaner og måder at leve på. Og blot fordi man bliver ældre, får man ikke nødvendigvis andre ønsker til livet. Som ældre i København skal man kunne fortsætte med at leve det liv, man selv vil. Kommunes tilbud skal være fleksible og kunne tilpasses den enkelte ældre.

Frihed, tryghed og fællesskaber

Københavns Kommunes ældrepolitik har tre pejlemærker: frihed, tryghed og fællesskab.

For mange ældre er det forbundet med stor frihed at kunne klare sig selv længst muligt. Derfor skal Københavns Kommune støtte og hjælpe de ældre med at kunne selv. For eksempel ved at udbrede brugen af velfærdsteknologi og hjælpemidler.

Men friheden til at kunne selv skal følges af trygheden i at vide, at kommunen står klar, hvis man har behov for det. Uanset om behovet skyldes fysisk eller psykisk sygdom. Der skal i Københavns Kommune være specialiserede og kvalificerede tilbud på et højt fagligt niveau.

Fællesskaber er det det tredje pejlemærke. Alt for mange ældre føler sig ensomme og savner nogen at være sammen med i hverdagen. Derfor Københavns Kommune have endnu mere fokus på at hjælpe borgerne ud af ensomhed og ind i nogle af de mange fællesskaber, byen byder på.

Ældrepolitikken ”Vær med – hele livet” er vedtaget af Borgerrepræsentationen i juni 2019.

Kontakt

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Borups Allé 41

2200 København N

Telefontider

Mandag

08:30 - 15:00

Tirsdag

08:30 - 15:00

Onsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 15:00

Fredag

08:30 - 14:00