Ligestillingsredegørelser

Ifølge ligestillingsloven skal alle kommuner, regioner, ministerier og statslige institutioner med mere end 50 ansatte indberette en ligestillingsredegørelse til ligestillingsministeren hvert tredje år.

Ligestillingsredegørelserne skal redegøre for målsætninger og initiativer til at fremme ligestillingen mellem kønnene, både inden for de fagområder og kerneydelser, som vedrører borgere, men også på personaleområdet.

Københavns Kommunes seneste ligestillingsredegørelse

Ligestillingsredegørelser i Danmark

I ligestillingsredegørelser gør statslige institutioner, kommuner og regioner status over deres arbejdet for at fremme kønsligestilling, både på personaleområdet og i de offentlige ydelser.

Du kan læse mere om ligestillingsredegørelser her, hvor du også kan finde ligestillingsredegørelser fra andre kommuner.