Kønsligestilling

Københavns Kommune har i mange år arbejdet målrettet med kønsligestilling.

Københavns Kommune arbejder aktivt for at opnå kønsligestilling. Derfor har kommunen igennem flere år iværksat målrettede kønsligestillingsindsatser for både medarbejdere i kommunen og borgerne i byen.

Kønsligestilling har vundet tiltagende fokus i Danmark de seneste år og har i mange år været højt prioriteret i Københavns Kommune. Kommunen arbejder hele tiden på at kvalificere og styrke indsatserne.

Ligestillingsenhed i Økonomiforvaltningen

I 2022 oprettede Københavns Kommune en ligestillingsenhed under Økonomiforvaltningen til at varetage den koordinerende indsats på kønsligestillingsområdet for alle københavnere.

Målsætninger for kønsligestilling

Københavns Kommune har siden 2013 haft måltal på kønsligestillingsområdet. Det drejer sig om måltal for kønsbalanceret ledelse, for andelen af fædre, ansat i Københavns Kommune, som tager forældreorlov samt for fædres andel af barn syg. 

Københavns Kommune følger årligt op på kønsligestillingsmåltallene - se den seneste opfølgning her.