Københavns Kommunes ligestillingsplan (Gender Equality Plan)

Københavns Kommune arbejder målrettet med at sikre kønsligestilling, diversitet og inklusion blandt medarbejderne gennem en række politikker og øvrige tiltag.

Disse tiltag fremgår i kommunens ligestillingsplan (Gender Equality Plan), der sammenfatter Københavns Kommunes data, eksisterende indsatser inden for kønsligestilling, diversitet og inklusion samt målsætninger for kommende tiltag inden for disse områder.

Københavns Kommunes Ligestillingsplan (Gender Equality Plan) 2022

Horizon Europe-program

Københavns Kommunes ligestillingsplan lever op til EU’s nye krav til at søge midler fra Horizon Europe-rammeprogrammet.

Henvendelser om ligestillingsplanen

Ligestillingsenheden