Helt eller delvist bilfri byudviklingsområder

Københavns Kommune har en vision om at udvikle helt- eller delvist bilfri byområder i dialog med bygherrer, developere og grundejere.

Vi vil udvikle områderne ved at reducere biltrafikken, prioritere de bæredygtige transportformer (fx cykel, gang og kollektiv transport), sænke CO2 -udledningen og skabe flere grønne byrum.

Administrationsgrundlag for bilfri byudviklingsområder

Administrationsgrundlaget er vores retningslinjer for arbejdet med udvikling af bilfri byområder i starten af lokalplanlægningen. 

Vi tager stilling til, om de områder, som vi planlægger for, kan være helt eller delvist bilfri, hvis de lever op til kriterierne i administrationsgrundlaget.

Hent administrationsgrundlag for bilfri byudviklingsområder (PDF)

Inspirationskatalog for bilfri byområder

Inspirationskataloget er et dialogværktøj, vi bruger i starten af lokalplanprocessen. I kataloget er principper og eksempler på, hvordan vi kan udvikle helt- eller delvist bilfri byområder i København.

Hent Bilfri byudviklingsområder - inspirationskatalog til dialog (PDF)

Kontakt

Byplanlægning

Njalsgade 13

Postboks 348

1503 København V