Fællesskab København

’Fællesskab København’ er Københavns Kommunes vision på teknik- og miljøområdet. Visionen skal sikre, at vi også i 2025 har en fantastisk by.

Visionens tre pejlemærker bygger på byens styrker. Hvis København skal løfte sig ind i ligaen af pulserende, vibrerende storbyer, skal vi sammen skabe:

  • ’En levende by’,
  • ’En by med kant’ og
  • ’En ansvarlig by’.

Vil vil skabe København sammen

Det er visionen for 2025 at skabe København sammen. Det er en åben invitation til alle der bruger byen; borgere, pendlere fra omegnskommuner, virksomheder, foreninger, samarbejdspartnere osv. til at tage aktivt del i byens udvikling. Det giver byen mere puls, og det er mere tilfredsstillende at være i en by, man selv er med til at skabe.

Hent visionen ’Fællesskab København’ (PDF)

Se status for mål i Fællesskab København - 2022 (PDF)

Bylivsregnskab

Bylivsregnskabet beskriver tendenserne i det københavnske byliv.

Regnskabet er sammensat af tal fra en række forskellige undersøgelser - heriblandt udsagn om borgernes oplevelser og holdninger baseret på spørgeskemaundersøgelser.

Med den systematiske registrering får vi en status på bylivsmålsætningerne fra Fællesskab København.

Kontakt

Byplanlægning

Njalsgade 13

Postboks 348

1503 København V