Nordøstamager Skole

Nordøstamager Skole er nomineret ved årets bygningspræmiering. Læs projektteamets præsentation af byggeriet her.
Billede
Nordsøstamager Skole set fra Holmbladsgade.

Nordøstamager Skole er nyeste medlem i familien af Københavns folkeskoler, der deler et fælles klassisk arkitektonisk udtryk og materialevalg med tegl og træ: Et motiv som Nordøstamager Skoles facader af rustrøde teglklinker og træbeklædning er en del af. De robuste og stemningsskabende materialer taler til sanserne, giver ”varme” og en naturlig lyst til at opholde sig ved bygningen. 

Der er vægtet høj kvalitet og detaljering i projektet. Skolen er opført på en meget lille grund, hvilket betyder, at dens ude- og indemiljø naturligt er opdelt i flere forskellige niveauer, rumligheder og skalaer. Bygningens placering og geometri, mellem Prags Boulevard og Holmbladsgade, har skabt nye tværgående stiforbindelser, byrum og opholdssteder. Lege- og læringsområder er integreret på bygningens forskellige plateauer og tagflader og kan benyttes af lokalområdets børn også efter skoletid. 

Zonen mellem by, nabobebyggelser og bygning er aktiv og nu opleves stedet både trygt og inviterende. Inde og ude understreger tre kunstværker af Leif Sylvester, at det legende også er en del af læringen. 

Nordøstamager Skole bidrager til den socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtige og blandede by både via udearealerne, der er offentligt tilgængelige og ved programmet inde i bygningen. Skolen er et demokratisk hus med flere indgange fra både kælder, stueetage og første sal. 

De attraktive og inviterende udearealer har både legeplads, lærings- og opholdszoner. Nordøstamager Skole rummer udadrettede kulturhusfunktioner, fx auditorie, billedkunst og musiklokaler samt sportsarealer i de to nederste etager. Kommunens borgere og foreninger kan bruge lokalerne uden for skolens åbningstid.

Nordsøstamager Skole set i fugleperspektiv fra Prags Boulevard.
Skolens store centrale atrium set fra 1 etage.
View set fra hovedindgangen ved Holmbladsgade. Skulptur af Leif Sylvester placeret centralt ved samlings- og fordelingsområdet for udskolingen. Til venstre ses tumlesalen.

Fakta

Bygherre

  • Byggeri København

Projektteam

  • Arkitekter: Christensen & Co, Kjaer & Richter
  • Landskabsarkitekt: 1:1 Landskab
  • Ingeniører: Lyngkilde, Ingeniørfirmaet Sori, Via trafik, DBI
  • Entreprenør: NCC Danmark

Fakta om byggeriet 

  • Adresse: Holmbladsgade 117, 2300 København S
  • Bydel: Amager
  • Kategori: Nybyggeri
  • Funktion: Skole og kvarterhus