Naturpark Amager

Naturpark Amager er nomineret ved årets bygningspræmiering. Læs projektteamets præsentation af byggeriet her.
Billede
Luftfoto af Besøgspunkt i Naturpark Amager

Besøgspunkterne i Naturpark Amager skal præmieres for sin enkle og præcise måde at oversætte det store landskab til koncentrerede oplevelser – for at give parkens gæster bedre adgang til de enestående naturoplevelser, fysisk som såvel som gennem en tydeligere fortælling om landskabet: her sameksisterer natur, leg, friluftsliv og fordybelse.

Visionen bag projektets formgivning i både landskabsrum/byrum og bygninger er at bidrage til at skabe en naturpark, der fremstår med en entydig identitet og en både nænsom og nuanceret arkitektonisk ramme om den store landskabelige fortælling. Projektet udgøres af en række besøgspunkter, i form af mindre nedslag med byrum og bygninger, som tilsammen iscenesætter mødet mellem menneske og natur.

Hvert besøgspunkt er tilpasset dets mikrolokale placering - samt naturparkens karakter som helhed - gennem en arkitektur, der bygger videre på parkens varierede materialepalette med enkle og robuste faciliteter i træ. Markante høje tagformer tegner genkendelige pejlemærker i det store landskab og udgøres af både lukkede og åbne mindre bygninger med en enkel og ærlig trækonstruktion, samt boardwalks, trædæk og elementer i samme arkitektoniske sprog.

Besøgspunkt Havneslusen / Foto viser materialer og håndværk.
Besøgspunkt Havneslusen / Niveaufri adgang til besøgspunkterne giver bedre tilgængelighed i Naturparkens oplevelser.
Badeanlæg Byskoven / Niveaufri adgang til besøgspunkterne giver bedre tilgængelighed i Naturparkens oplevelser.

Fakta

Bygherre

  • Partnerskabet bag Naturpark Amager v. Naturstyrelsen, Københavns Kommune, Tårnby Kommune, Dragør Kommune og By&Havn

Projektteam 

  • Totalrådgiver og landskabsarkitekt: LYTT Architecture
  • Bygningsarkitekt: ADEPT
  • Ingeniør: Systra Danmark
  • Formidlingslag: JAC studios
  • Inddragelse: BARK rådgivning

Fakta om byggeriet 

  • Adresse: Ved Slusen 8 og Selinevej 18, 2300 København S
  • Bydel: Amager
  • Kategori: Bymiljø
  • Funktion: Mindre byrum/landskabsrum og bygninger, som tilsammen gør Naturpark Amager mere tilgængelig for de besøgende. Forskellige funktioner på de forskellige lokationer: grejbank, udsigtspunkt, badeanlæg, toiletter mv.