Århusgadekvarteret

Århusgadekvarteret er nomineret ved årets bygningspræmiering. Læs projektteamets præsentation af byggeriet her.
Billede
Sandkaj havnepromenade

Århusgadekvarteret i Indre Nordhavn har gennemgået en omfattende transformation fra et lukket industrielt havneområde i Københavns frihavn til et mangfoldigt og livligt bykvarter, der åbner sig mod både byen og vandet. Bykvarteret rummer en blanding af boliger, kontorbyggerier, detailhandel og levende byrum med restauranter, cafeer, badning, begivenheder og meget mere.

Århusgadekvarteret knytter sig sammen med resten af byen på flere niveauer. Visuelt og trafikalt skaber Århusgade en tydelig forbindelse mellem Østerbro og Århusgadekvarteret. Metrostationen knytter sig på Århusgade og bidrager til sammenhængen med resten af København, mens promenaderne omkring hele kvarteret skaber forbindelse til vandet. Sandkaj og Göteborg Plads samler folk fra hele København til badning, aktiviteter og ophold ved vandet.

Et sammenhængende netværk af gader og stræder binder kvarterets forskellige byrum sammen. I de centrale gader og byrum samles kvarterets mange udadvendte funktioner i stueetagerne, hvilket skaber aktiviteter og byliv i øjenhøjde. Høje siloer, lave pakhuse og nye karréer i 'københavnerskala' mødes omkring smalle stræder, flankeret af promenader langs de store åbne bassiner, hvilket skaber en stor rumlig og arkitektonisk variation.

Historien spiller også en markant rolle i kvarteret, da flere af de gamle bygninger og anlæg er bevaret og transformeret. Tidligere korn- og cementsiloer er blevet omdannet til moderne byggerier, pakhuse og værkstedsbygninger er restaureret og har fået nyt liv, mens de gamle kajkanter er bevaret og udbygget med nye brygger. Brosten kombineret med nye betonbelægninger skaber et samlet gulv, der knytter fortiden sammen med nutiden. Århusgade fremstår som et nyt og moderne bykvarter med en tydelig historisk arv.

Århusgadekvarterets arkitektoniske egenart opstår i samspillet mellem nye og gamle elementer, i mødet mellem bygninger og byrum i forskellige skalaer samt i det mangfoldige hverdagsliv i gaderne, byrummene og ved vandet.

Århusgadekvarteret set oppefra. Bydelen er kompakt i 4-6 etager med grønne tage og rødlige farvetoner. 3 ud af de 4 høje bygninger i lyse toner er transformerede siloer fra havnens tid.
Nyt og gammelt, bevaring og transformation, fodgængervenlige gader, hverdagsliv i rækkehusene, højt og lavt, refleksion og taktilitet, kantzoner der kan indtages.
Skt. Petersborg Plads. Legeplads og lommepark for de mindste og deres familier foran det grønne P-hus Lüders.

Fakta

Bygherre

  • By & Havn

Projektteam

  • Cobe og Sleth

Fakta om byggeriet 

  • Adresse: Århusgade, 2150 Nordhavn
  • Bydel: Nordhavn
  • Kategori: Bymiljø
  • Funktion: Blandet bykvarter