Gode overgange for børn og unge i København

Overgange er noget særligt, og de kan være svære. Børn oplever flere overgange i de første år af deres liv. Fra hjem til vuggestue, fra vuggestue til børnehave, fra børnehave til skole og fritidsinstitution.

I København arbejder vi på at gøre overgangene så smidige som muligt. Vi arbejder ud fra en model, som vi kalder ”Stærkt Samarbejde”.   

’Stærkt Samarbejde’ – et forpligtende samarbejde på tværs

Siden 2012 har vi arbejdet med samarbejdsmodellen ’Stærkt Samarbejde’.

’Stærkt Samarbejde’ indebærer, at skoler, daginstitutioner og fritidsinstitutioner hvert år udarbejder en lokal samarbejdsaftale i et skoledistrikt. Skole og institutioner går sammen om at beskrive de lokale behov og udfordringer, som de vil arbejde med i det kommende år. Skolelederen er tovholder og har ansvaret for at sikre, at samarbejdsaftalen bliver udarbejdet.

Viden følger med børnene   

For at støtte barnet i overgangen fra børnehave til skole og fritidsinstitution, sørger det pædagogiske personale i daginstitutioner sammen med forældrene for, at skolen får relevante oplysninger om barnet, når det skal til at begynde i skole. 

Oplysningerne bruger skolen til at tilrettelægge den bedste skolestart for barnet. Vi kalder det vidensoverdragelse. 

Kontakt

Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen