Beskæftigelsesplanen 2023

Kommunerne skal efter lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats.

Formålet med beskæftigelsesplanen for 2023 er:

• At beskrive kommunens beskæftigelsesindsats for det kommende år

• At beskrive, hvordan kommunen arbejder for at opfylde de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, som Beskæftigelsesministeren årligt udmelder

• At vise resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i det forudgående år i en resultatrevision

• At beskrive, hvordan kommunen arbejder med rådgivning og information om repatriering efter repatrieringsloven.

Københavns Kommunes beskæftigelsesplan for 2023 er bygget op omkring visionen for beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune, de seks pejlemærker samt de to strategiske fokusområder, som Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedtog den 20. juni 2022.

Københavns Kommunes budget for 2023 blev vedtaget 6. oktober 2022 og sætter de økonomiske rammer for beskæftigelsesindsatsen i 2023.

Temadrøftelse om udsatte borgere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget havde den 24. oktober 2022 en teamdrøftelse om udsatteområdet.

Sagen, som blev behandlet på teamdrøftelsen, beskriver udviklingen i Jobcenter Københavns indsatser og fokusområder ift. udsatte borgere i perioden 2018-2022 samt de væsentligste udfordringer.

Kontakt

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V