Revisionsudvalget

Revisionsudvalget foretager det forberedende arbejde i forhold til Økonomiudvalgets behandling af beretninger fra den eksterne revisor.

Revisionsudvalget har til opgave:

  • at vurdere en eventuel udvidelse af lovpligtig revision
  • at afgive udkast til betænkning om indholdet i beretningen om revision
  • at vurdere og eventuelt igangsætte udvidet forvaltningsrevision
  • at rekvirere eventuelle andre revisionsmæssige undersøgelser
  • at afgive foreløbig udtalelser vedr. revisionsmæssige undersøgelser
  • at føre tilsyn med Intern Revisions arbejde

Kontakt

Økonomiforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V