Jean Thierry

Medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Enhedslisten.

Mail: Jean_Thierry@kk.dk
Post til: Rådhuset, 2. sal. Vær. 4, 1550 København V

Pressefoto

KONTAKT

Borgerrepræsentationens Sekretariat

Rådhuspladsen 1

1550 København V