Lokalplaner i København

Find gældende lokalplaner og giv din mening til kende om kommende lokalplaner.
 

 

Du kan søge efter en adresse på kortet og se gældende og kommende lokalplaner.

Find lokalplaner via søgelisten på plandata.dk 

Sådan giver du din mening til kende om kommende lokalplaner

 • Send et høringssvar
  Lokalplanforslag er i høring på den digitale høringsportal Bliv Hørt. Når høringen er slut, samler vi alle høringssvar til den videre politiske behandling. 

  Se aktuelle høringer og indsend høringssvar
   

 • Deltag i et borgermøde
  I løbet af høringsperioden bliver der ofte holdt et borgermøde, hvor der orienteres om projektet, og du kan stille spørgsmål. Under den enkelte høring kan du se, om der er borgermøde. 

  Se aktuelle borgermøder
   

 • Kontakt lokaludvalget
  Du kan henvende dig til dit lokaludvalg, hvis du er interesseret i kommende lokalplaner i din bydel.

  Find de 12 lokaludvalg

Vil du klage over en vedtaget lokalplan?

Er du utilfreds med en lokalplan, kan du klage inden for 4 uger efter, at planen er bekendtgjort.

Se, hvordan du klager hos nævneneshus.dk

Ansøg om ny lokalplan

Se, hvordan du ansøger om ny lokalplan

Kontakt