Lokalplaner i København

Lokalplaner fastlægger, hvordan udviklingen i byen skal være. Her kan du finde eksisterende lokalplaner og lokalplanforslag i høring.

Du kan søge efter en adresse på kortet og se gældende eller kommende lokalplaner i området. På Københavnerkortet kan du desuden finde information om anden byplanmæssig lovgivning, som fx kommuneplanrammer eller beskyttelseslinjer.

Liste over lokalplaner

Find lokalplaner i København på plandata.dk 

Efter den københavnske byggelov, der gjaldt fra 1939 til 1977, blev der desuden lavet reguleringsplaner. Reguleringsplanerne har samme gyldighed som lokalplaner. 

Her kan du finde reguleringsplanerne

Ansøg om ny lokalplan

Læs mere om hvordan du ansøger om ny lokalplan

Kontakt