Lokalplaner i København

Lokalplaner fastlægger, hvordan udviklingen i byen skal være. Her kan du finde eksisterende lokalplaner og lokalplanforslag i høring.

Du kan søge efter en adresse på kortet og se gældende eller kommende lokalplaner i området. På Københavnerkortet kan du desuden finde information om anden byplanmæssig lovgivning, som fx kommuneplanrammer eller beskyttelseslinjer.

Kontakt