Overførselssag 2022-2023

Københavns budgetpartier tager hånd om byens rammer og velfærd – ”En ny retning for København II”

På Københavns Rådhus har Enhedslisten, Konservative, Radikale Venstre, Venstre, Alternativet, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti indgået en aftale om, hvordan de godt 1 mia. kroner, der ikke blev brugt i sidste års kommunale regnskab, skal anvendes.

Det er de samme partier, som i september indgik budgetaftalen for 2023 ”En ny retning for København”. I alt er der fordelt 1 mia. kr. i uforbrugte midler fra regnskabsåret 2022.

Partierne siger om aftalen:

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (Ø):

”Biltrafikken er en af de største udfordringer i København. Trafikken er det område, der halter mest i forhold til at reducere CO2-udledningerne, og biltrafikken fører hvert år til dødsfald både på grund af ulykker og luftforurening. Derfor er jeg også glad for, at vi nu skaber øget sikkerhed og bedre fremkommelighed for cykler gennem Torvegade på Christianshavn, der er en af de helt store indfaldsruter for cykler. Det er også afgørende, at vi nu gør noget ved sikkerheden på Frederikssundsvej, der er en af Københavns farligste veje.”

Børne- og ungdomsborgmester og politisk leder for Konservative Jakob Næsager (K):

”Jeg er utroligt tilfreds med denne aftale, der i høj grad holder hånden under byens børn og unge. Vi får to helt nye folkeskoler i hhv. Sydhavnen og i det nye Vesterbro-kvarter Jernbanebyen tæt på Dybbølsbro Station. Jeg er også meget glad for, at partierne nu har forpligtet sig til at finde et betragteligt beløb til at renovere byens skoletoiletter, som flere steder trænger gevaldigt. Pæne toiletter er vigtigt for børnenes trivsel og mulighed for at lære, og det vil aftalen i den grad bidrage til. Og så har vi igen sikret midler til de stigende udgifter til støtte og undervisning af børn med særlige behov.”

Kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (RV):

”Jeg er virkelig glad for, at vi i forligskredsen har landet en ansvarlig aftale, hvor vi tager hånd om byens drift og velfærd – samtidig med at vi løfter idrætten i København markant. Jeg er også glad for, at vi både renoverer nedslidte faciliteter og bygger nye til københavnerne. Der kommer blandt andet to nye idrætshaller, et havnebad og en helt ny svømmehal. Det er stort. Og så er jeg særligt glad for, at der blev afsat en pulje på 101 mio. kr. til at løfte idræts- og kulturfaciliteter i samarbejde mellem det private og det offentlige. Vi kan få meget mere ud af at samarbejde.”

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Jens-Kristian Lütken (V):

”Det glæder mig, at vi tager første skridt til en overdækning af Helsingørmotorvejen, ligesom vi gjorde sidste år med Øresundsmotorvejen. Det vil reducere den massive støj og give mulighed for et mere samlende byrum med grønne områder og idrætsfaciliteter. Vi skal udnytte alle de muligheder, vi har for at skabe mere idrætskapacitet. Jeg er derfor glad for, at vi nu lejer os ind i den lukningstruede Kastrup Skøjtehal, så københavnerne kan få glæde af flere skøjteaktiviteter. Samtidig er jeg glad for, at vi på beskæftigelsesområdet sikrer nogle af vores særtilbud, som hjælper unge med særlige behov til at klare sig selv.”

Socialborgmester Karina Vestergård Madsen (Ø):

”Mistrivsel blandt børn og unge eksploderer i de her år, og flere mennesker med psykisk sygdom eller handicap får brug for et botilbud. Det efterlader socialområdet med et massivt underskud. Med aftalen i dag gør vi det underskud lidt mindre. Vi har også sat penge af til at komme videre med stofindtagelsesrummet på Sundholm. Det har længe været et ønske fra lokaludvalget, så jeg er glad for, at vi både har fundet et lokale og penge. Vi kan også sætte ekstra turbo på vores arbejde med at gøre op med ufrivillig hjemløshed i København. Ufrivillig hjemløshed skal være fortid i København.”

Birgitte Kehler Holst, gruppeforperson for Alternativet (Å):

”Sidste år foreslog Alternativet, at Københavns Kommune skulle overgå til udelukkende at købe grøn strøm. Dengang lykkedes det ikke at få opbakning til forslaget, men det er lykkedes nu. Vi står midt i en buldrende klimakrise, der kræver akut og konkret handling. Ikke skåltaler, men handling. Aftalen betyder, at der tilføres den samme mængde ny grøn strøm til elnettet, som kommunen forbruger. I stedet for at købe statsstøttede certifikater, så kommer ny vedvarende energiproduktion op at stå som følge af aftalen. Investeringen er både god for den grønne og den økonomiske bundlinje. Økonomiforvaltningen forventer en årlig besparelse på 35-50 mio. kr., fordi vi køber ny grøn strøm i stedet for strøm på spotmarkedet.”

Ole Birk Olesen, gruppeformand for Liberal Alliance (LA):

”Liberal Alliance har i Folketinget fået gennemført ‘det sociale frikort’, som nu tillader udsatte borgere at tjene op til 40.000 kr. årligt uden at skulle betale skat af pengene. Ordningen er allerede populær, men kan udbredes mere. Med dagens aftale oprettes en lille enhed på rådhuset til at hjælpe udsatte og arbejdspladser med at finde hinanden til fælles glæde. Det er et lille bidrag fra Københavns Kommune, men det kan betyde meget for de udsatte, som får et arbejde og mulighed for at tjene deres egen løn.”

Finn Rudaizky, gruppeforperson Dansk Folkeparti (DF):

”DF har endnu engang kæmpet for, at sorgramte børn og unge ikke skal vente flere år på at komme i behandling hos Børn, Unge og Sorg. Med ny stor bevilling sikres, at ventelisten er væk i 2023. Ligeledes får vi rettet op på urimeligheder, når uberettigede bilister “stjæler” handicappedes P-pladser. Kontrollen skærpes. Det manglede også bare. En ny kunstgræsbane i Mimersparken samt seriøs renovering og forbedring af skoletoiletter er DF meget glad for. Bedre virksomhedspraktik og fortsættelse af forsøg med flexuddannelse for unge med kognitivt handicap er andre vigtige fokusområder. De tidligere vedtagne musikarrangementer på plejehjem fortsætter.”

For yderligere kommentarer

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (Ø)

via Teknik- og Miljøforvaltningens pressetelefon 23 27 80 90  (modtager ikke sms)Børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager (K)

via pressechef Janni Brixen på 51 33 68 60Kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (RV)

via pressechef Anders Reinholdt Jonssen på 23 44 83 63Beskæftigelses og integrationsborgmester Jens-Kristian Lütken (V)

via presse- og kommunikationschef Steffen Kjær på 23 82 12 94Socialborgmester Karina Vestergård Madsen (Ø)

via pressechef Malene Kristensen på 29 46 94 19Gruppeforperson for Alternativet Birgitte Kehler Holst, 40 55 04 30

Gruppeformand for Liberal Alliance Ole Birk Olesen,  61 62 51 76Gruppeforperson for Dansk Folkeparti Finn Rudaizky, 60 10 10 34