Revision

Københavns Kommunes regnskab revideres af revisionsfirmaet EY, i overensstemmelse med revisionsregulativet for Københavns Kommune.

Intern Revision i Københavns Kommune reviderer løbendeudvalgte regnskabs- og økonomiprocesser samt tilknyttede processer. 

Intern Revision er etableret som en uafhængig enhed i Københavns Kommune og ledes af en revisionschef, der i alle forhold refererer til Borgerrepræsentationen via et nedsat Revisionsudvalg.

Økonomiforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V