Om borgmestre

I Københavns Kommune er der syv borgmestre: en overborgmester og seks fagborgmestre.

København er bygget på demokrati

København er en storby bygget på demokrati – et demokrati, der rækker ud i alle byens hjørner. I beboerforeninger, bydele og skolebestyrelser. Og på rådhuset. Københavnerne kan deltage aktivt i byens liv og udvikling. De skal høres og være med til at udvikle byen. De skal have indsigt i det, vi arbejder med i Københavns Kommune. Og de skal føle sig velkomne og aldrig være i tvivl om, hvor de kan gå hen, hvis de har et problem eller har brug for hjælp eller information.

Københavns Kommune er med mere end 45.000 ansatte en af landets største arbejdspladser, og kommunen skal levere omsorg og tilbud til mere end 500.000 københavnere. I kommunen skal vi samarbejde på tværs af politiske partier og forvaltninger, så københavnerne oplever, at vi arbejder målrettet for at finde løsninger på deres hverdagsproblemer.

Delt administrativ ledelse

I Københavns Kommune er der mellemformstyre med delt administrativ ledelse.

Københavns styre består af et økonomiudvalg og seks stående udvalg, som – i lighed med et almindeligt udvalgsstyre – har ansvaret for den umiddelbare forvaltning af hvert deres fagområde.

Det særlige ved mellemformstyre er, at både overborgmesteren og forpersonerne for de stående udvalg (borgmestrene) er fødte medlemmer af Økonomiudvalget. Overborgmesteren er forperson for udvalget.

Delt administrativ ledelse betyder, at overborgmesteren og forpersonerne for de stående udvalg (borgmestrene) deler ansvaret for den øverste administrative ledelse af kommunen, idet de hver især har den øverste ledelse af den forvaltning, der administrerer deres respektive udvalgs opgaveområder.

Nederst på siden kan du læse mere om styret i Københavns Kommune, samt om hvem vi borgmestre er og om vores ansvarsområder.

Ønsker du kontakt til de enkelte borgmestre, finder du link nedenfor.

Borgmestrene og deres udvalg

Få et overblik over borgmestrene og deres udvalg samt deres ressortområder ved at downloade organisationsdiagrammet nederst på siden. 

 

Kontakt

Borgerrepræsentationens Sekretariat

Rådhuspladsen 1

1550 København V