Søg orlov til at passe døende familiemedlem

Du har ret til orlov med løn (plejevederlag), hvis du vil passe et familiemedlem eller en nær pårørende, som ønsker at dø hjemme.
Søg om orlov til at passe døende familiemedlem
(plejevederlag)

Kontakt