Plejevederlag - Orlov til at pleje en nærtstående i den sidste tid

Er du uhelbredeligt syg og døende, og ønsker du at dø hjemme, har dine pårørende mulighed for at søge om plejevederlag.

Søg orlov til at passe døende familiemedlem (plejevederlag)

Plejevederlag er en mulighed for, at en uhelbredeligt syg og døende, kan blive plejet i hjemmet i den sidste tid af en pårørende. Pleje betyder i denne sammenhæng at den pårørende yder omsorg og nærhed.

For at en pårørende kan søge om plejevederlag, skal en læge have vurderet at den uhelbredeligt syge har kort levetid tilbage, som oftest mellem 2 og 6 måneder, og den medicinske behandling skal være udsigtsløs.

Både den uhelbredeligt syge og den pårørende skal have et ønske om at indgå i ordningen.

Kommunen vurderer i forbindelse med ansøgningen, om den pårørende kan løfte opgaven. Det er en stor opgave at pleje en døende, så det er vigtigt at overveje om det er den rette løsning for alle parter. 

Man kan søge plejevederlag på fuldtid eller deltid. Der kan også være flere pårørende, der deles om opgaven. Der kan dog maximalt udbetales hvad der svare til ét plejevederlag.

For at få plejevederlag skal den uhelbredeligt syge enten være i sin egen bolig eller hos den pårørende. Der kan ikke udbetales plejevederlag, hvis den uhelbredeligt syge er indlagt på hospital, opholder sig på hospice eller bor på plejehjem.

Under plejeforløbet er det samtidig muligt at få hjælp fra hjemmeplejen og den kommunale sygeplejen.

Spørgsmål og svar om plejevederlag

Vis alle

Hvem kan søge plejevederlag? 

For at få plejevederlag skal man være ’nærtstående’. Nærtstående kan man både være som familiemedlem, men det kan også være en nær ven eller veninde.

Man kan få plejevederlag, uanset om man er i arbejde, folke- eller førtidspensionist, hjemmegående, studerende eller kontanthjælpsmodtager.

Sådan søger du om plejevederlag

Det er den pårørende der skal ansøge om plejevederlag. Ansøgningen skal sendes til den kommune, hvor den uhelbredeligt syge ønsker at opholde dig den sidste tid. Hvis denne ønsker at opholde sig i Københavns Kommune, skal ansøgningen sendes til Borgerindgang – Råd og Vejledning.

Hvad får man udbetalt i plejevederlag?

Plejevederlaget til pårørende beregnes på baggrund af den pårørendes indtægtsforhold/ret til sygedagpenge og udgør pr. 1. januar 2023 en maksimal pris på 6.825 kr. pr. uge.

Pårørende kan vælge i stedet at få udbetalt plejevederlaget som et basisbeløb, fx hvis de ikke er berettiget til sygedagpenge.

Basisbeløbet pr. 1. januar 2023 udgør 17.086 kr. pr. måned.

Læs mere om plejevederlag på borger.dk

Praktiske oplysninger

Sagsbehandlingsfrister

Lovgivning: Serviceloven §119
Tidsfrist for afgørelse: Inden for 3 hverdage
Iværksættelse af indsats efter afgørelse: Straks efter modtaget afgørelse. Ordningen gives fra ansøgningstidspunktet eller det tidspunkt derefter, hvor forudsætningen for ordningen er udfyldt.
Læs mere om sagsbehandling i Københavns Kommune

Kontakt