Plejevederlag - Orlov til at pleje en nærtstående i den sidste tid

Er du pårørende til en uhelbredeligt syg og døende, som ønsker at dø hjemme, har du mulighed for at søge om plejevederlag, mens du tager dig af dit døende familiemedlem.

Søg orlov til at passe døende familiemedlem (plejevederlag)

Et plejevederlag er en økonomisk støtte, der giver dig mulighed for at pleje din pårørende i hjemmet i den sidste tid. Pleje betyder i denne sammenhæng, at du giver omsorg og nærhed. 

For at du kan søge om plejevederlag, skal en læge have vurderet, at din pårørende er uhelbredeligt syg og har kort levetid tilbage, som oftest mellem 2 og 6 måneder, og den medicinske behandling skal være udsigtsløs. 

I skal begge - både den uhelbredeligt syge og den pårørende have et ønske om at indgå i ordningen. 

Kommunen vurderer i forbindelse med ansøgningen, om du som pårørende kan løfte opgaven. Det er en stor opgave at pleje en døende, så det er vigtigt at overveje, om det er den rette løsning for alle parter. 

Du kan søge plejevederlag på fuldtid eller deltid. Der kan også være flere pårørende, der deles om opgaven. Der kan dog maximalt udbetales, hvad der svarer til ét plejevederlag. 

For at få plejevederlag skal den uhelbredeligt syge enten være i sin egen bolig eller hos den pårørende. Der kan ikke udbetales plejevederlag, hvis den uhelbredeligt syge er indlagt på hospital, opholder sig på hospice eller bor på plejehjem. 

Under plejeforløbet er det samtidig muligt at få hjælp fra hjemmeplejen og den kommunale sygepleje

Spørgsmål og svar om plejevederlag

Vis alle

Hvem kan søge plejevederlag? 

For at få plejevederlag skal du være ’nærtstående’. Nærtstående kan du både være som familiemedlem, og som en nær ven eller veninde. 

Du kan få plejevederlag, uanset om du er i arbejde, folke- eller førtidspensionist, hjemmegående, studerende eller kontanthjælpsmodtager.

Sådan søger du om plejevederlag

Det er den pårørende der skal ansøge om plejevederlag. Ansøgningen skal sendes til den kommune, hvor den uhelbredeligt syge ønsker at opholde sig den sidste tid. Hvis det er i Københavns Kommune, skal ansøgningen sendes til Visitationen – Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Hvad får man udbetalt i plejevederlag?

Plejevederlaget beregnes på baggrund af din pårørendes indtægtsforhold/ret til sygedagpenge og udgør pr. 1. januar 2024 en maksimal pris på 7.042,50 kr. pr. uge. 

Som pårørende kan du vælge i stedet at få udbetalt plejevederlaget som et basisbeløb, fx hvis du ikke er berettiget til sygedagpenge. 

Basisbeløbet udgør pr. 1. januar 2024 17.633 kr. pr. måned

Læs mere om plejevederlag på borger.dk

Praktiske oplysninger

Sagsbehandlingsfrister

Lovgivning: Serviceloven §119

Tidsfrist for afgørelse: Inden for 3 hverdage

Iværksættelse af indsats efter afgørelse: Straks efter modtaget afgørelse. Ordningen gives fra ansøgningstidspunktet eller det tidspunkt derefter, hvor forudsætningen for ordningen er udfyldt.

Læs mere om sagsbehandling i Københavns Kommune

Kontakt