Du er her

Plads til børnene

  • Kortet er et øjebliksbillede, som viser de byggesager, der pr. august 2017 har fået midler til planlægning og/eller anlæg
Over de næste 20 år vil der komme ca. 33.000 børn i 0-15 års alderen – børn, der skal skabes plads til i skoler og daginstitutioner.

København har vokseværk. Derfor bygger - og udvider Københavns Kommune skoler og daginstitutioner over hele byen.

I perioden 2010-17 har Københavns Kommune etableret, hvad der svarer til 5000 nye institutionspladser og syv skoler. Det gør vi, fordi vi ved, at vi i fremtiden vil blive mange flere.

Men det er nødvendigt at gøre mere og andet end at bygge nyt og udvide. Vi forsøger også at udnytte de bygninger, vi allerede har, endnu bedre. Det er det, som er baggrunden, når vi fx ændrer skoledistrikter, sammenlægger skoler eller bruger lokaler og udearealer, som også benyttes af andre.  

Hvad bringer fremtiden? 

Der er i sagens natur usikkerheder forbundet med at spå om fremtiden, og jo længere frem en prognose skal forudsige udviklingen, jo større er usikkerheden. Vi laver derfor befolkningsprognoser hvert år, som afsæt for vores planlægning.  

På skoleområdet

Befolkningsprognosen for de næste 20 år viser, at antallet af børn i skolealderen forventes at stige med ca. 19.000 børn. Det betyder, at kommunen frem mod 2037 skal opføre 43 nye skolespor for at få plads til børnene. På længere sigt skal der findes løsninger til i alt 50 skolespor i forhold til i dag (2017).

På daginstitutionsområdet

Ifølge befolkningsprognosen forventes antallet af 0-5-årige at vokse med knap 14.000 i de næste 20 år. Det betyder, at der skal skabes plads til 572 nye daginstitutionsgrupper.

Klubber

Vores prognose viser, at der vil mangle ca. 5.000 klubpladser i 2037. 

Specialområdet

På specialområdet skal der frem mod 2037 etableres 528 nye pladser til specialundervisning til forskellige typer af målgrupper (herunder fx børn med ADHD og autisme). Behovet for nye daginstitutionspladser på specialområdet forventer vi vil være 92 frem mod 2037. 
På klubområdet vil behovet for nye specialpladser stige til 82 frem mod 2037.

Børnetandlæge

Der er behov for ca. 9 nye tandlægestole frem mod 2037.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.