Plads til børnene

  • ""
Fra 2019 og frem mod 2040 vil der komme ca. 28.000 børn i 0-15 års alderen – børn, der skal skabes plads til i skoler og daginstitutioner.

København har vokseværk. Derfor bygger og udvider Københavns Kommune skoler og daginstitutioner over hele byen.

I perioden 2010-17 har Københavns Kommune etableret, hvad der svarer til syv skoler. Fra 2010-19 blev der også udvidet med 5700 nye institutionspladser. Det gør vi, fordi vi ved, at vi i fremtiden vil blive mange flere.

Men det er nødvendigt at gøre mere og andet end at bygge nyt og udvide. Vi forsøger også at udnytte de bygninger, vi allerede har, endnu bedre. Det er det, som er baggrunden, når vi fx ændrer skoledistrikter, sammenlægger skoler eller bruger lokaler og udearealer, som også benyttes af andre.

Hvad bringer perioden? 

Der er i sagens natur usikkerheder forbundet med at spå om fremtiden, og jo længere frem en prognose skal forudsige udviklingen, jo større er usikkerheden. Vi laver derfor befolkningsprognoser hvert år, som afsæt for vores planlægning.    

På skoleområdet

Befolkningsprognosen for de næste 20 år viser, at antallet af børn i skolealderen forventes at stige med godt 16.000 børn. Det betyder, at kommunen frem mod 2039 skal opføre 39 nye skolespor for at få plads til børnene

På daginstitutionsområdet

Ifølge befolkningsprognosen forventes antallet af 0-5-årige at vokse med godt 11.000 frem til 2039. Det betyder, at der skal skabes plads til 362 nye daginstitutionsgrupper.

Specialområdet

På specialområdet skal der frem mod 2039 etableres 490 nye pladser til specialundervisning til forskellige typer af målgrupper (herunder fx børn med ADHD og autisme).

Kontakt