Selvejende plejehjem

Inspiration til konkrete initiativer, hvormed selvejende plejehjem kan lade plejehjemmets identitet og værdigrundlag komme til udtryk.

I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der 27 selvejende og 14 kommunale plejehjem. De selvejende plejehjem er således en væsentlig del af kommunens plejeboligtilbud.

Der er et mangeårigt og velfungerende samarbejde mellem kommunen og de selvejende plejehjem. Samarbejdet tager udgangspunkt i et fælles ønske om at understøtte kvalitet og velfungerende drift samt at skabe et godt liv for beboere i plejebolig.

Inspiration til selvejende plejehjem

Vis alle

Café og spisearrangementer på plejehjem

I har forskellige muligheder for at afholde café på jeres plejehjem og invitere til spisearrangementer.

Et selvejende plejehjem kan have en café, hvis caféen er et åbent tilbud til en afgrænset gruppe af borgere ud over beboerne på plejehjemmet. Det kan for eksempel være borgere, der er visiteret til spisetilbud, pårørende, pensionister i nærmiljøet og andre i lokalområdet. 

Det er et krav, at caféen har fokus på at engagere og aktivere brugerne, så måltidet bliver en social aktivitet. Beboere og borgere kan for eksempel deltage i at planlægge menuen, lave maden, dække bord og rydde af. Det er ikke lovligt at drive en café, hvor bespisning er det primære formål. 

Et alternativ til en fast café er, at plejehjemmet lejlighedsvist inviterer til sociale arrangementer, der er åbne for alle. Det kan være en sommerfest, et julearrangement eller lignende, hvor der serveres mad til beboere og borgere i lokalområdet.

Juridiske muligheder og krav til tilrettelæggelsen af cafédrift

Ønsker I at drive en cafe eller invitere til sociale arrangementer med mad på jeres plejehjem, er der nogle specifikke krav, I skal opfylde. 

Læs om muligheder for og tilrettelæggelse af cafédrift længere nede på siden.

Inspiration til cafédrift

Få inspiration til cafédrift i boksen længere nede på siden.

Samarbejde med foreninger og lokalsamfund

I kan etablere samarbejde med lokale foreninger eller andre aktører i lokalområdet. Det kan være lokale aktører, der vil lave faste ugentlige aktiviteter på plejehjemmet, hvor både plejehjemmets beboere og borgere i lokalområdet kan deltage. Det kan være en ældreklub, der ønsker at mødes til socialt samvær, en studenterforening, der arrangerer en debataften, eller andre, der har interesse i at lave aktiviteter på plejehjemmet, hvor beboerne i en eller anden grad involveres.

Når I samarbejder med udvalgte foreninger og organisationer, kan I være med til at skabe liv og aktiviteter, der matcher plejehjemmets profil og værdigrundlag. Derudover kan borgere – og måske kommende beboere – få et bedre kendskab til plejehjemmet.

I aktivitetskataloget Aktiv i København 2019, kan der findes inspiration til yderligere samarbejdspartnere.

Ældresagens idékatalog 10 veje til 100 oplevelser - Guide til frivillige, som vil skabe liv og glæde for ældre (aeldresagen.dk) kan også give inspiration til samarbejde med aktører i lokalområdet.

Læsegrupper

Læsegrupper er en mulighed for at sætte gang i samtaler, hvor deltagerne med udgangspunkt i litteratur deler tanker, følelser og erfaringer fra deres eget liv. Læsegrupper kan etableres i samarbejde med Læseforeningen og faciliteres af en frivillig uddannet læseguide.

Læs mere om læsegrupper og fælleslæsning på kk.dk/faellesskab

Fortæl for Livet

Fortæl for Livet-grupper er samtalegrupper for ældre, som har lyst til at dele betydningsfulde historier fra deres liv. Det kan være ældre, der har mistet de mennesker, der har fulgt dem gennem livet, og som ønsker at dele historier med andre.

Fortæl for Livet-grupperne består af fem til syv ældre og en uddannet frivillig gruppeleder, som hjælper med at sætte samtalerne i gang og sørger for, at alle bliver hørt.

Læs mere om samtalegrupperne på kk.dk/faellesskab

Besøgsbabyer

Besøgsbabyer i Københavns Kommune giver plejehjem mulighed for at invitere babyer og deres forældre på besøg til leg og hygge med plejehjemmets beboere.

Læs mere om ordningen på kk.dk/besoegsbaby

Partnerskabspuljen

Partnerskabspuljen støtter initiativer, som øger kontakten mellem beboere på plejehjemmet og lokalsamfundet – for eksempel ældreklubber, frivillige foreninger og andre aktører i civilsamfundet.

Plejehjem kan søge støtte fra Partnerskabspuljen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. I kan søge to gange om året, og alle plejehjemsforstandere bliver orienteret, når I kan søge.

Udlejning af lokaler til foreninger og lokalsamfund

I har mulighed for at leje lokaler ud til lokale foreninger og klubber, fx en kortklub eller et kor. Det kan bidrage til at skabe liv på plejehjemmet og kontakt til lokalsamfundet. Udlejning skal være foreneligt med hensyn til beboerne og jeres brugsret til lokalerne. Formålet med udlejning må ikke alene være økonomisk indtægt.

Profilering - fortæl om plejehjemmet

I har rig mulighed for at formidle historier om konkrete aktiviteter og plejehjemmets særlige værdier til borgere i lokalområdet og den brede offentlighed.

Fortæl den gode historie i lokalavisen

I kan få pressen til at formidle de gode historier fra plejehjemmet. Det kan være et nyt tilbud eller et enestående arrangement, som også henvender sig til borgere i lokalområdet. Lokale medier er primært interesserede i de arrangementer, der er åbne for borgere i lokalområdet og dermed har relevans for deres læsere. Men har I et helt særligt arrangement for beboerne – en rejse eller udflugt, som rykker ved den almene opfattelse af, hvad det vil sige at bo på et plejehjem – kan det også vække interesse hos journalisterne.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens presseafdeling kan hjælpe med at skrive og tage kontakt til lokalaviserne. Men I kan også selv tage kontakt og gøre lokalavisen interesseret i jeres historie.

Kontakt presseafdelingen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Video om plejehjemmet

I kan formidle det helt særlige ved jeres plejehjem ved at producere en lille film á et til to minuttersvarighed om plejehjemmet. Måske har I midler til at få hjælp til filmen udefra, eller måske har I medarbejdere, der har kompetencer til at optage og redigere film med smartphone eller tablet. Der må gerne medvirke medarbejdere og borgere, hvis de har underskrevet en samtykkeerklæring.

Kontakt Kommunikations- og Kampagneafdelingen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på kommunikation@suf.kk.dk for råd og vejledning om video.

Profilering i stillingsannoncer

Udtrykket på stillingsannoncer kan bidrage til at fremhæve det særegne ved et selvejende plejehjem i rekrutteringsprocessen. I stillingsannoncer kan der tilføjes eksterne links i jobannoncer, der eksempelvis linker til plejehjemmets egen hjemmeside, et dokument eller en kort video der præsenterer plejehjemmet, medarbejderprofiler eller arbejdsopgaver på stedet.

For at linke til hjemmesider (eksternt eller internt i kommunen) i stillingsopslaget, skal man blot tilføje linket sammen med stillingsopslaget i e-rekrutteringssystemet. For at linke til et dokument, skal det uploades i e-rekrutteringssystemet. Hvis man ønsker at linke til en præsentationsfilm, skal den først uploades på plejehjemmets side på boligportalen, og derefter kan der linkes til videoen fra e-rekrutteringssystemet.

Det er ikke muligt at tilføje plejehjemmets eget logo eller selvvalgte billeder i stillingsannoncer. For at give et visuelt indtryk af plejehjemmet kan der i stedet linkes til billeder på plejehjemmets side på boligertilaeldre.kk.dk

I forbindelse med rekruttering, kan Media og Rekruttering i Koncernservice kontaktes for at høre mere om mulighederne i forhold til links og præsentationsfilm. Hvis man har behov for hjælp i forhold til boligportalen, er det Kommunikation man skal kontakte.

Sociale medier

I kan profilere plejehjemmet via sociale medier. På Facebook kan I oprette en offentlig side for institutioner og organisationer. Inden I opretter sider på de sociale medier, bør I dog overveje, om plejehjemmet har ressourcer til løbende at lægge nyt på siden, overvåge aktiviteten og håndtere eventuelle kritiske indlæg. Desuden er der specifikke retningslinjer i forhold til gældende lovgivning om tavshedspligt, persondatalov og ophavsret, I skal overholde.

Kontakt Kommunikations- og Kampagneafdelingen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på kommunikation@suf.kk.dk for råd og vejledning om brug af sociale medier.

Identitet og genkendelighed

I har gode muligheder for at udtrykke plejehjemmets visuelle identitet og skabe genkendelighed på elektronisk og fysisk materiale.

Boligportalen

På Sundheds- og Omsorgsforvaltningens nye boligportal har alle plejehjem i Københavns Kommune en række sider. Når den nye portal er i luften vil plejehjemmets side kunne tilgås på www.boligertilaeldre.kk.dk/plejehjem/NAVN eller www.NAVN.kk.dk I kan selv bestemme billeder, tekstindhold, videoer og links. Portalen kan også rumme eget logo, hvis I har sådan et, nyheder, arrangementer og madplaner. I kan også have en oversigt over bestyrelsesmedlemmer med både navn og billede.

Logo på lønsedler

Hvis jeres plejehjem har et logo, som I gerne vil have til at fremgå på medarbejdernes lønsedler, er det muligt. Det vil dog medføre udgifter til udviklingsarbejde hos virksomheden, der håndterer lønsedler for Københavns Kommune. Det enkelte plejehjem skal selv finansiere udviklingsarbejdet.

Egen mail-signatur

Selvejende plejehjem kan præge deres mail-signatur med plejehjemmets logo, eksterne links og andet indhold. For at signaturen ikke automatisk nulstilles til en standard KK-signatur, skal der dog anvendes en af to work arounds: enten skal der tilføjes et mail-banner eller man skal anvende Outlook Online.

Plejehjemmet kan selv administrere mail-signaturen ved hjælp af de vejledninger, der henvises til herunder. Alternativt kan der tilkøbes undervisning eller konsulentstøtte fra Koncernservice til oprettelse af mail-signatur på plejehjemmet. Undervisning kan evt. foregå på tværs af flere plejehjem.  Kontaktoplysninger i forbindelse med støtte fra Koncernservice, kan fås via kontaktpunktet i forvaltningen.

Email-banner

Selvejende plejehjem kan præge deres mail-signatur ved at tilføje et såkaldt email-banner. Et email-banner er et tillæg til KK-signaturen, der automatisk indsættes efter KK-signaturen. Email-banner kan indeholde plejehjemmets eget logo, eksterne links eller andet.

Det kræver E3-licens til Office-pakken at administrere email-banner. En medarbejder med E3-licens kan tilføje email-banner for hele plejehjemmet, det vil sige både medarbejdere med E3- og F1-licens. Via kontaktpunktet i forvaltningen, kan der fås guides, der beskriver hvordan email-banneret oprettes og redigeres.

Mailsignatur i Outlook online

I den online version af Outlook kan der oprettes en ’mailsignatur’, der ikke automatisk nulstilles. Her kan medarbejderen selv bestemme alt indhold, herunder formatering, links, logo og billeder. Denne løsning forudsætter dog, at man anvender Outlook Online, og signaturen vil ikke slå igennem i Outlook desktopversion.

F1-brugere har ikke adgang til Outlook Online og kan derfor ikke anvende denne løsning. Den enkelte medarbejder med E3-licens administrerer sin egen mailsignatur. For at undgå mange forskellige lokale mailsignaturer, kan det anbefales at lave en fælles skabelon for mailsignatur på det enkelte plejehjem. 

Læs mere på.howtodo.dk og få vejledning til at redigere mailsignaturen i Outlook online

Brug af Københavns Kommunes designguide

Københavns Kommune har en designguide, som I er meget velkomne til at benytte. Den indeholder logo – det runde københavnermærke – skrifttypen KBH, farveprincipper og en række ikoner. Der er meget frie rammer med designguiden, og I kan for eksempel selv vælge farver.

Til designguiden hører også en række wordskabeloner, så I for eksempel selv kan lave flotte rapporter og præsentationer i jeres farver. Vil I kombinere designguiden med jeres eget logo, gælder specifikke regler. KKdesign er Københavns Kommunes interne designbureau med favorable priser, som I er velkomne til at bruge. Som selvejende plejehjem er I også velkomne til at gå helt uden om kommunens designguide og få udviklet jeres eget design hos et eksternt bureau.

Læs mere om designguiden på design.kk.dk

Inspiration på tværs af selvejende plejehjem

Bestyrelser, forstandere og medarbejdere kan søge inspiration til at udvikle og arbejde med plejehjemmets særlige profil. Eksempelvis kan I danne fora, der mødes på tværsaf kommunen for at samle inspiration til jeres arbejde med at udvikle plejehjemmet og dets profil.

Årshjul for møder for selvejende plejehjem

Der er en fast årlig møderække mellem forstandere for selvejende plejehjem, bestyrelsesformænd, områdechefer, direktionen og sundheds- og omsorgsborgmesteren. Formålet er blandt andet, at de selvejende plejehjem kan inspirere hinanden med nye tiltag og idéer til plejehjemsdriften. På møderne er der oplæg om relevante temaer, nye indsatser samt emner som budget, regnskab, brugertilfredshedsundersøgelser og tilsynsrapporter. Både selvejende plejehjem, Selveje Netværket og forvaltningen opfordres til at byde ind med ønsker til indhold på møderne.

Se årshjul i inspirationskataloget.

Om selvejende plejehjem i Københavns Kommune

Vis alle

Driftsformen

De selvejende plejehjem repræsenterer en mangfoldighed af værdisæt og tilbud.

De selvejende plejehjem repræsenterer en mangfoldighed af værdisæt og tilbud. Det giver borgere med behov for plejebolig en unik mulighed for selv at vælge, hvilke værdier, livssyn og traditioner, borgeren ønsker som ramme for livet på plejehjem.

Selvejende plejehjem er knyttet til Københavns Kommune gennem en driftsoverenskomst. Driftsoverenskomsten er en rammeaftale, der skitserer de overordnede rammer for samarbejdet. Aftalen beskriver at det selvejende plejehjem modtager finansiering fra kommunen, mod at levere ydelser, der er i overensstemmelse med gældende love, kommunale politikker med videre.

Med en driftsoverenskomst kan man undgå, at plejehjemsdriften løbende skal i udbud. Det betyder, at plejehjemmet kan blive ”på de samme hænder” over en betragtelig længere periode. Langt hovedparten af de selvejende plejehjem i Københavns Kommune, har været tilknyttet forvaltningen igennem mange år.

Bestyrelsens arbejde og muligheder

Plejehjemmets bestyrelse er principielt plejehjemmets øverste besluttende organ.

Et selvejende plejehjem er karakteriseret ved, at det ejes og drives af en forening eller fond med en bestyrelse, der varetager den daglige drift. Plejehjemmets bestyrelse er principielt plejehjemmets øverste besluttende organ. Bestyrelsens arbejde omhandler værdigrundlag, ledelse såvel som dagligdagen på plejehjemmet. Det er den selvejende institution, der vælger bestyrelsen med udgangspunkt i institutionens vedtægter. En bestyrelse kan ikke ”afsættes”, og ”fyring” af bestyrelsen kan derfor om nødvendigt kun ske ved at kommunen opsiger driftsoverenskomsten.

Bestyrelsens fastsætter de overordnede værdier og principper for plejehjemmets drift. Det er desuden bestyrelsen, der ansætter plejehjemmets forstander. Forstanderen har det faglige ansvar for driften og skal arbejde med udgangspunkt i de værdier og principper bestyrelsen har fastsat.

Det er også bestyrelsens opgave, at plejehjemmets værdigrundlag er aktivt og ”levende” på plejehjemmet. Det vil sige, at plejehjemmets særlige værdier, livssyn og traditioner får en konkret betydning for både beboere, pårørende og personale på plejehjemmet. Det kan f.eks. være ved at bestyrelsen tager initiativ til særlige aktiviteter i dagligdagen, der er i tråd med værdigrundlaget. I inspirationskataloget til selvejende plejehjem, kan der findes forslag og inspiration til, hvordan værdigrundlag kan omsættes til praksis på plejehjemmet.

Kontakt

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (selvejende plejehjem)

Borups Allé 41

2200 København N