Bedre trivsel og sundhed på ungdomsuddannelserne

Københavns Kommune har indgået et partnerskab med 32 københavnske ungdomsuddannelser for at forbedre trivsel og sundhed blandt eleverne.

Partnerskabet er indgået mellem Københavns Kommune og gymnasier, erhvervsskoler, forberedende grunduddannelser og ungdomsskoler i København. Sammen når vi flere end 15.000 unge.

Unge, der trives i hverdagen, er bedre rustet til at lære nyt

Formålet med partnerskabet er at fremme trivsel og sundhed blandt eleverne og dermed bidrage til, at flest muligt gennemfører en ungdomsuddannelse.

Vi arbejder for, at flere unge:

 • trives og er en del af inkluderende, sociale og faglige fællesskaber
 • har sunde digitale vaner
 • bevæger sig og har en aktiv hverdag.

At færre unge:

 • udvikler stress, angst og depression
 • ryger eller bruger snus
 • drikker for meget alkohol
 • bruger rusmidler

Det nuværende partnerskab om bedre trivsel og sundhed gælder til og med skoleåret 2024/2025. Det er en forlængelse af partnerskabet fra 2017-2021 og bygger videre på gode erfaringer fra de første fire år.

Partnerskabet med ungdomsuddannelserne er én indgang for både interne og eksterne samarbejdspartnere.

Helhed og flere niveauer

Vi arbejder med de overordnede rammer og strukturer på ungdomsuddannelserne, fx røgfri skoletid, trivselspolitikker og sund pausekultur. Og vi arbejder også med individet, fx tilbud til unge med stress eller angst og dialogbaseret seksualundervisning om køn, krop, identitet og grænser. Når vi planlægger og gennemfører vores tilbud, inddrager vi både ledere, lærere, vejledere og elever. På den måde sikrer vi ejerskab, og at aktiviteterne matcher de unges behov.

Ungeprofilen

Ungeprofilen er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, hvor alle de københavnske ungdomsuddannelser deltager. Her undersøger vi, hvordan unge oplever egen trivsel og sundhed. De mange svar fra eleverne på ungdomsuddannelserne giver god viden og vigtige data, som er afsæt for de aktiviteter, der igangsættes på de enkelte uddannelser.

Disse uddannelser er med i partnerskabet om bedre trivsel og sundhed

Vis alle

FGU Hovedstaden

 • FGU – Nørrebro & Østerbro
 • FGU – Vesterbro
 • FGU – Valby

Erhvervsskoler

 • Hotel- og Restaurantskolen
 • NEXT Emdrup
 • NEXT Nørrebro
 • Niels Brock, Erhvervsuddannelserne Nørre Voldgade
 • SOSU H
 • Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere

Gymnasier

 • Christianshavns Gymnasium
 • Det frie Gymnasium
 • Gefion Gymnasium
 • HF-Centret Efterslægten
 • Ingrid Jespersens Gymnasieskole
 • Københavns Private Gymnasium
 • Københavns åbne Gymnasium
 • N. Zahles Gymnasieskole
 • NEXT Sukkertoppen Gymnasium
 • NEXT Vibenshus Gymnasium
 • Niels Brock, Handelsgymnasiet Nørre Voldgade
 • Niels Steensens Gymnasium
 • Nørre Gymnasium
 • Nørrebro Gymnasium
 • Rysensteen Gymnasium
 • Sankt Annæ Gymnasium
 • Ørestad Gymnasium

Københavns Kommunes Ungdomsskole

 • Byhøjskolen
 • Hindegade
 • Hovmestervej
 • Nye Veje
 • Amager 10
 • 10. Vest
 • Ø10

Besøg hjemmesiden

På vores hjemmeside kan du læse mere om partnerskabet og de enkelte aktiviteter.

Pjece - Partnerskab om bedre trivsel og sundhed blandt unge

Kort introduktion til partnerskabet, og hvordan vi arbejder med trivsel og sundhed på ungdomsuddannelserne i Københavns Kommune.

Hent pjecen nedenfor.

Hjælp til Unge i København

Henvisningskataloget ”Hjælp til Unge i København” er en samlet oversigt over tilbud til unge i alderen 15-30 år med behov for støtte og rådgivning. Kataloget rummer bl.a. tilbud om hjælp og støtte i forbindelse med tristhed, angst, stress, ensomhed, misbrug, seksuel sundhed, længerevarende psykisk sygdom, sorg og hjemløshed mm. 

Hent kataloget nedenfor.

Kontakt

Afdeling for Folkesundhed

Borups Allé 41

2200 København N

Kontakt os, hvis du vil vide mere eller have tilsendt den aktivitetsoversigt, som beskriver de aktuelle og konkrete aktiviteter i partnerskabet.