Forsikring i Københavns Kommune

Hvis du som borger skal anmelde en skade til Københavns Kommune, skal du kontakte den forvaltning eller institution, du mener, er skyld i skaden.

Spørgsmål og svar om forsikringer i kommunen

Vis alle

Mener du, at kommunen eller en af kommunens medarbejdere er skyld i en skade?

Hvis du mener, at du har et erstatningskrav mod kommunen som følge af en skade på din person eller dine ting, skal du kontakte den forvaltning, som du mener, er skyld i skaden.

Læs om forvaltningerne og finde kontaktoplysninger

Hvis der er tale om et uheld på offentlig vej, skal du udfylde en skadeanmeldelse.

Læs mere om uheld på vej og find link til skadeanmeldelse

Når du har anmeldt skaden til forvaltningen, foretager forvaltningen en intern anmeldelse af skaden til kommunens interne forsikringsselskab. Du kan ikke selv anmelde skader til det interne forsikringsselskab. 

Er du ansat i et forsikringsselskab, og skal du rette et krav i en motorsag mod Københavns Kommune?

Hvis du ikke kan komme i kontakt med den forvaltning, som du mener er skyld i skaden, kan du undtagelsesvist kontakte vores eksterne skadebehandler Sedgwick Danmark på telefon: 44 85 86 30 (mandag til torsdag 8:30-15:30, fredag 8:30-15:00).

Vores eksterne skadebehandler opretter sagen i kommunens forsikringssystem og sørger derefter for at kontakte den ansvarlige enhed i Københavns Kommune. Vores eksterne skadebehandler har alene denne adgang i motorsager.

Har du spørgsmål til en anmeldt skade?

Sedgwick Danmark er Københavns Kommunes eksterne skadebehandler og varetager skadebehandling af sager, der er anmeldt til kommunens interne forsikringsordning. 

Har du har spørgsmål til en anmeldt skade, herunder skadebehandlingen, kan du kontakte Sedgwick Danmark på telefon: 4485 8630 (mandag til torsdag 8:30-15:30, fredag 8:30-15:00).

Hvordan er Københavns Kommune forsikrede?

Københavns Kommune er selvforsikret på flere forsikringsområder, herunder inden for erhvervsansvar, bil, motor, enterprise, rejse, bygninger og løsøre.

Kommunens interne forsikringsselskab har det overordnede ansvar for alle kommunens interne og eksterne forsikringer samt for behandling af kommunens forsikrings- og arbejdsskader.

Kommunens interne forsikringsselskab har i samarbejde med forvaltningerne fastlagt, hvilken forsikringsdækning kommunen, dens institutioner og enheder skal have.

Enheden arbejder aktivt med data og risikostyring for at kunne leve op til målsætningen om lavere samlede skadesomkostninger i Københavns Kommune.

Det interne forsikringsselskab er en enhed i Koncernservice, der er en del af Økonomiforvaltningen.