Anmeld uheld på vej eller fortov

Her kan du anmelde, hvis du eller dine ting er kommet til skade på grund af fejl ved vej eller fortov.

Formularen kan kun anvendes online, hvis du er tilmeldt MitID.

Er du ikke tilmeldt MitID, kan du kontakte os ved at udfylde denne formular.

English: The form is only available online if you have the service MitID. If you do not have the service, you can contact us here.

Teknik- og Miljøforvaltningen fører tilsyn med alle offentlige arealer for at sikre, at trafikfarlige forhold bliver udbedret så hurtigt som muligt. Men vi kan ikke være over hele byen hele tiden, så det er vigtigt, at du færdes efter forholdene.

Det skal du vide, før du udfylder anmeldelsen:

  • Vedhæft gerne samlet dokumentation for, at der har været fejl eller mangler på vejen, for at der er sket en skade som følge af fejlen og for hvad skaden har kostet dig at udbedre.
  • Udfyld anmeldelsen så udførligt som muligt, så får du hurtigere svar.
  • På baggrund af dine oplysninger og dokumentation vil vi undersøge forholdene på skadestedet og – indenfor 90 dage – vurdere, om vi kan anerkende dit krav på erstatning.

Vi anbefaler desuden, at du konsulterer en læge for at kunne dokumentere skadernes omfang samt en eventuel behandling og/eller sygemeldings udstrækning.

Uheld på privat fællesvej

Er du så uheldig, at du eller dine ting kommer til skade på grund af huller eller andre ujævnheder på en privat fællesvej, kan du søge erstatning ved at henvende dig til den tilgrænsende grundejer, som har ansvaret for at holde vejen i en god og forsvarlig stand.

Kontakt

Erstatningssager