Søg
Arkivnyhed - Kan være forældet

Status på modtagelse af fordrevne fra Ukraine i Københavns Kommune

København har nu indkvarteret mere end 1.000 fordrevne fra Ukraine i midlertidige boliger. Få en status på indkvartering, fritids- og frivilligområdet, mulighederne for beskæftigelse samt indsatser for børn og unge.

Indkvartering

Det akutte modtagecenter Ottiliahus i Valby har nu har taget imod mere end 1.000 fordrevne voksne og børn fra Ukraine, der har behov for akut indkvartering.

Fordeling pr 28. marts 2022

Børn 0-5 år 70
Børn 6-17 år 312
Voksne 18-64 år 591
Voksne over 65 år 33

 

De ankomne fra Ukraine er indkvarteret i hhv. Ottiliahus og i det tidligere plejecenter Højdevang på Amager. Herudover er Dortheagården i nordvest taget i brug og det tidligere plejehjem Kirsebærhaven i Valby ved at blive gjort klar til indkvartering. Et antal er desuden pt. indlogeret hos hotelkæden Cabinn, som Københavns Kommune har en samarbejdsaftale med.

Der er i forbindelse med den akutte nødindkvartering på Ottiliavej etableret danskundervisning med lærere fra den kommunale sprogskole.

Sundhedsfagligt personale, bl.a. fra kommunens eget akutteam, understøtter lægehjælp fra frivillige praktiserende læger på nødindkvarteringsstederne, bl.a. i forhold til behandling for kroniske sygdomme, behov for henvisning til hospital samt infektioner og omgangssyge.

Der er etableret en åben rådgivning på Jobcenter København på Gammel Køge Landevej, hvor fordrevne ukrainere kan få vejledning til at ansøge om opholdstilladelse under særloven.

Fritidsaktiviteter og frivillighed

Kommunen afholder fritidsaktiviteter for fordrevne børn og unge i samarbejde med det lokale kultur- og foreningsliv, som står for at afvikle aktiviteter i tidsrummet mellem kl. 9 og 17.

Foreningerne har præsenteret børnene og de unge for alt fra dans, fodbold og basket til E-sport og kreativt værksted, og de har stillet op, været fleksible og omstillingsparate fra første dag.

Herudover samarbejder kommunen med Dansk Flygtningehjælp, som i aftentimerne er til stede på Ottiliavej med frivillige. Her laver de aktiviteter for børn og unge, som fx sang og bevægelse, yoga og oplæsning. Flere af de frivillige taler selv ukrainsk.

Københavns Kommunes Biblioteker har indkøbt 118 ukrainske børnebøger og ca. 200 ukrainske voksenbøger til digitalt udlån via eReolen.

De fordrevne ukrainere har selv taget initiativ til en ukrainsk skole hver lørdag for børnene. Der undervises også i engelsk.

Beskæftigelse

Med særloven der blev vedtaget den 16. marts, kan personer, der er fordrevet fra Ukraine, få midlertidig opholdstilladelse i Danmark, så de kan starte i skole, på en uddannelse eller i et arbejde. En tillægsaftale giver dem adgang til at deltage i IGU-ordningen (integrationsgrunduddannelse).

Virksomheder, som ønsker at tilbyde job til fordrevne fra Ukraine, kan henvende sig Københavns Erhvervshus, som registrerer jobtilbuddene med henblik på matchning med jobparate ukrainere når de har fået ophold og er visiteret til kommunen.   

Erhvervshuset udarbejder en oversigt med opmærksomhedspunkter til virksomhederne til at klæde dem på til at tage imod eventuelle nye medarbejdere fra Ukraine.

Ukrainere, der får opholdstilladelse og bliver visiteret til Københavns Kommune som bopælskommune, følger det flow og de indsatser, der indgår i ’københavnermodellen’ for integration af flygtninge – herunder screening for job- eller aktivitetsparathed, danskundervisning mv.

Ukrainere henvises også til det nye website jobguideUkraine.dk fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), som hjælper ukrainske flygtninge til job. Her kan arbejdsgiverne og de ukrainske flygtninge få relevant information om, hvordan de kan finde hinanden.

Indsatser for børn og unge

Pt. har 52 børn og deres forældre henvendt sig til kommunen med ønske om skole og dagtilbud.

De første tilbud til børnene er ved at blive etableret i Valby, tæt på indkvarteringsstedet Ottiliahus. Der er ved at blive etableret særlige modtageklasser for ukrainske børn på Vigerslev Alle Skole, Lykkebo Skole og Bavnehøj Skole, og dagtilbudsgrupper på Værkstedvej og Ellepilen. Kommunen arbejder på at flere ukrainere kan modtages i skole og dagtilbud i København.

Hotline for modtagelsen af fordrevne fra Ukraine

Mandag til fredag kl. 8:00 -17:00