Flygtninge i IGU-forløb

Ansæt en flygtning i et praktik-forløb og få udbetalt en bonus på op til 40.000 kr.

Med en IGU, Integrationsgrunduddannelse, kan I ansætte en flygtning eller familiesammenført til en flygtning i et kombineret virksomhedspraktik- og uddannelsesforløb på to år.

Målet med IGU er brobygning til ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Det vil sige, at flygtningen opnår faglige erfaringer og kvalifikationer inden for den pågældende branche eller forbereder sig til optagelse på en ordinær uddannelse efter IGU-forløbet samt lærer dansk.

En IGU er bygget op som et to-årigt forløb, hvoraf 20 uger er skoleundervisning. Undervisningen kan fx være danskundervisning, uddannelsesforberedende undervisning eller faglige kompetencegivende kurser (fx AMU, FVU og AVU). Indholdet i uddannelsesplanen aftales mellem virksomheden og flygtningen. Københavns Kommune er dog behjælpelig i forhold til tilrettelæggelsen af det enkelte IGU-forløb, ligesom kommunen også gerne hjælper virksomheden med at finde den rette kandidat til jobbet.

Ansatte i IGU aflønnes med de erhvervsgrunduddannelseslønsatser, der følger af de kollektive overenskomster på det pågældende faglige område. Hertil kan gives tillæg for kvalifikationer, kompetencer eller funktioner, som varetages i ansættelsen.

Virksomheden har mulighed for at søge om en bonus 20.000 kr., når IGU-eleven har gennemført de første seks måneder af IGU forløbet. Der udbetales yderligere en bonus på 20.000 kr. til private virksomheder, når IGU-eleven har gennemført et fuldt to årigt IGU-forløb. 

Læs mere om IGU-ordningen 
Se animations-video om fordelene ved IGU

Kontakt