Arkivnyhed - Kan være forældet

Slots- og Kulturstyrelsen opsiger lokaler til populær institution til ærgrelse for Københavns Kommune

Børnehuset ved Kongens Have skal finde nye lokaler efter Slots- og Kulturstyrelsen har opsagt lejemålet, da den selv skal bruge lokalerne. Det ærgrer Københavns Kommune.

I mange år har der ligget en populær institution ved Kongens Have i Slots- og Kulturstyrelsens lokaler. De lokaler skal den nu selv bruge, derfor er børnehavens lokaler på Østre Voldgade til ærgrelse for Københavns Kommune blevet opsagt fra sommeren 2025.  

- Vi er meget kede af, at lejemålet er blevet opsagt. Det er en veldreven institution, som vi er glade for. Derfor har vi meget gerne villet beholde institutionen, fortæller borgmester Jakob Næsager, der deler forældrenes frustration over, at børnehuset næste år mister sine lokaler. 

Københavns Kommune har været i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om opsigelsen, men da der er tale om en legitim opsigelse af et lejemål, så har kommunens jurister vurderet, at den ikke har en reel juridisk chance for at beholde lejemålet. 

I Københavns Kommune har vi været meget optagede af at få en så lang opsigelsesperiode som muligt, så man får den bedst mulige overgang for børn, forældre og personale. Samtidig giver en lang opsigelse den selvejende institution de bedste muligheder for at finde nye lokaler. Derfor er Børne- og Ungdomsforvaltningen også glade for, at Slots- og Kulturstyrelsen har imødekommet dette ønsket og givet børnehaven opsigelse helt frem til sommeren 2025. 

Hvis institution ikke lykkes med at finde nye lokaler, så vil der ved udgangen af 2024 blive igangsat et forløb, der giver den bedst mulige afslutning for institutionen.

Forløbet omkring opsigelsen af lejemålet er ikke relateret til justeringen af pladser i de københavnske dagtilbud, der lige nu er i gang på grund af et faldende børnetal. 

Fakta

Institutionen har to adresser: Store Regnegade 2, 1110 København K, hvor vuggestuen holder til og Øster Voldgade 4B, 1359 København K, hvor børnehaven holder til.  

Det er alene børnehavens lokaler på Østre Voldgade 4B, der bliver opsagt. Men opsigelsen vil også komme til at berøre vuggestuen, da institutionen alene er rentabel med begge enheder.

Børnehuset ved Kongens Have har 34 børn i vuggestuen, og 37 i børnehaven.