Se hvilke institutioner som bliver berørt af nedjustering

Færre børn i byen medfører, at daginstitutioner skal lukkes eller nedjusteres. På et ekstraordinært møde i Borgerrepræsentationen den 25. juni 2024 traf et flertal af politikerne beslutning om hvilke daginstitutioner, der bliver berørt af beslutningen.

Et flertal i Borgerrepræsentationen stadfæstede på mødet den 25. juni med en enkelt undtagelse det som Børne- og Ungdomsudvalget var kommet frem til på deres seneste møde. 

Se listen over hvilke institutioner, som berøres af beslutningen nederst.  

Forud for mødet i Borgerrepræsentationen besluttede Børne- og Ungdomsudvalget, at bevare 14 af de 33 daginstitutioner, der i en længere proces har været i spil. 

Grunden til, at Borgerrepræsentationen behandlede sagen om nedjustering af daginstitutioner er, at Alternativet i Børne- og Ungdomsudvalget valgte at standse sagen og dermed sendte sagen fra fagudvalget til Borgerrepræsentationen.

Lukning af institutioner sker så vidt muligt først med virkning fra maj 2025, så de ældste børn ikke skal igennem et ekstra institutionsskifte få måneder inden skolestart. 

Børne- og Ungeforvaltningen er også blevet bedt om at se på, om der kan laves en model, som gør det muligt at flytte børn og børnegrupper sammen fra institutioner, som skal lukke, til andre institutioner.

Nedjusteringer vil ske fra slutningen af 2024 og forventeligt frem til sommeren 2025. 

Daginstitutioner, der lukkes:

 • Stærebo, afd. Tagensbo
 • Guldberg-Hudegården
 • Jordkloden
 • Det Blå univers
 • Grøndalslund
 • Kong Tumle
 • Himmelrummet
 • Klerkegade

Institutioner, som har været i spil, men som ikke bliver berørt:

 • Det Røde Hjørne
 • Møllelængens Børnehaven
 • Emdrup Børnehaven Firbenet – Kantorparken
 • Nordtoftegaard
 • Holmens Sogn Udflytterbørnehave
 • Bøgely
 • Den Røde Ko i Centrum
 • Røde rose 2
 • Fix-kareen
 • Andedammen
 • Børnehuset Haven (vil indgå i en ny struktur med Vindsuset og Håbets Allé)

Daginstitutioner, der påvirkes i forskellig grad:

 • Spindegården - lukning af udflytterdel
 • Børnehave Ansgars Engle – lukning af afdeling
 • Vandværket - nednormering med ca. 5 grupper
 • Kålormen - lukning af 1 rumlepotte
 • Børnehuset Emdrup Søgaard - lukning af matrikel på Søgaard
 • Vindsuset - lægges sammen med Vuggestuen Rugvej – og vil indgå i en ny struktur sammen med Børnehuset Haven og Håbets Allé
 • Håbets Allé - lægges sammen med Børnehuset Haven
 • Børnejunglen - lukning af to rumlepotter
 • Eventyrhaven – lukning af udflytterdel
 • Børnehuset Burlunden - det skal undersøges, om der kan findes en løsning, hvor udflytterafdelingen knyttes til en anden vuggestue i nærområdet med opsamling der
 • Jacob Holms Minde - i dialog med ledelse, personale og bestyrelse skal det undersøges, hvordan man kan optimere økonomien

Udsat beslutning vedr. tre institutioner

 • Isbjørnen (kun udflytter – Frilyst) - beslutningen om udflytterafdelingen i Isbjørnen udsættes. Forvaltningen vender tilbage med en sag til behandling om mulige alternativer i form af nednormering af 2-4 børnegrupper på hjemmeadressen.
 • Thorsanna (flytning til Islands brygge 35) - beslutningen om Thorsanna udsættes. Forvaltningen vender tilbage med en sag, der belyser omkostningerne og muligheden for at nednormere Snorretoppen i stedet for.
 • Børnehuset Joanna (lukning af udflytterdel) - beslutningen udsættes. Forvaltningen vender tilbage med en sag om mulig nedlukning af hjemmeafdelingen i Børnehuset Joanna som alternativ.

Kontakt

Pressetelefonen i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Modtager ikke sms.