Offentlig høring om opdeling af Harrestrup Å Skole

Et forslag om en opdeling af Harrestrup Å Skole i tre selvstændige skoler - med to indskolingsskoler og en udskolingsskole - fra skoleåret 2025/26 er sendt i offentlig høring indtil den 23. august.

Forslaget indeholder foruden opdelingen til tre selvstændige skoler med egen ledelse og bestyrelse også en opdeling af det nuværende skoledistrikt i to nye distrikter. 

Det er Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune, der på et møde den 12. juni 2024 har besluttet at sende forslaget i offentlig høring. Forslaget er udarbejdet på baggrund af en bestilling fra Borgerrepræsentation, der tidligere i år pålagde Børne- og Ungdomsforvaltningen at udarbejde et forslag til opdelingen.

Høringen varer 10 uger med høringsfrist den 23. august 2024. Du kan læse høringsmaterialet og afgive dit høringssvar på Københavns Kommunes høringsportal her 

Du kan se referatet fra Børne- og Ungdomsudvalgets politiske behandling af sagen den 12. juni 2024 her

Kontakt

Pressetelefonen i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Modtager ikke sms.