Arkivnyhed - Kan være forældet

Nu kan du skrive dit barn op til skolestart

Mandag den 6. november 2023 åbner den digitale skoleindskrivning for børn, der fylder seks år i 2024.
Billede
fem børn sidder sammen i et skolelokale

Bogstaver der bliver til ord, firkanter der bliver til matematik og sidekammerater der bliver til venner. Skolestart er begyndelsen på en helt ny og meget større verden, og det er budskabet til alle københavnske forældre og deres skolesøgende børn i en kampagne, der fra i dag og de næste tre uger gør opmærksom på, at det er tid til skoleindskrivning. 

På kommunens plakatsøjler og i byens børnehaver, skoler, svømmehaller, bemandede legepladser og biblioteker vil du som forælder kunne møde små animationsfilm og plakater med glade skolebørn, der sætter fokus på alt det man skal til at øve sig på, når man starter i skole. Det er stort – særligt når man er lille. 

Du får desuden brev om indskrivningen med digital post. Her vil du bl.a. kunne se, hvilken skole dit barn hører til.

Selve skoleindskrivningen sker digitalt på www.kk.dk/skoleindskrivning fra den 6. til den 26. november, og du har også mulighed for at besøge de københavnske folkeskoler, når de holder åbent hus i de kommende uger.

Så hold øje med din digitale postkasse og din lokale skoles hjemmeside, hvis dit barn fylder seks år i 2024.

Fakta om Københavns 62 folkeskoler

Københavnske forældre vælger folkeskolen

I København har andelen af børn, som går i en af byens folkeskoler (0.-9. Kl.) ligget stabilt i mange år. På landsplan ses der derimod den modsatte tendens – altså at andelen af elever, der går i privatskole, stiger.

Faglige resultater over gennemsnittet

Karakterer fra folkeskolens prøver (FP9) fra sommeren 2023 viser et stigende gennemsnit i København, når det sammenholdes med skoleåret 2018/19, der var den seneste årgang, hvor det ikke var særlige for karaktergivning pga. COVID-19. Denne fremgang påvirker også, at København klarer sig bedre end gennemsnittet i hele landet.

Ambitiøs indsats for øget elevtrivsel

De fleste elever i de københavnske folkeskoler er glade for deres skole, men der er – i lighed med resten af landet – en stigende andel, der ikke trives. I Københavns Kommune arbejder vi derfor intenst med trivsel i byens folkeskoler. Bl.a. med undervisningsmetoder, der understøtter elevsamarbejde og gode rammer for fx forskellige deltagelsesmuligheder, medindflydelse, bevægelse og faglig udvikling.

Moderne rammer for undervisningen 

København vokser fortsat. Og en by i vækst betyder flere børn i de københavnske skoler og daginstitutioner. Derfor er vi i gang med at bygge nye skoler og udvide de eksisterende.

  • Siden 2018 har Københavns Kommune opført 5 helt nye skoler  
  • 9 nye skoler er i støbeskeen og forventes at blive taget i brug over de næste 10 år 
  • Siden 2018 har vi helhedsrenoveret 26 skoler. 12 skoler er pt i gang med en helhedsrenovering. 

Kontakt

Pressetelefonen i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Modtager ikke sms.