Arkivnyhed - Kan være forældet

Nu bliver farten sænket i Valby og Vanløse

Fra i dag sænkes hastigheden til 40 km/t i flere zoner, der dækker det meste af Valby og Vanløse. Frem mod 2025 udbredes de lavere hastigheder til hele København.

Bilister i den vestlige del af København skal være opmærksomme på, at der fra tirsdag den 29. august 2023 indføres nye hastighedsgrænser på max. 40 km/t i zoner, der dækker størstedelen af Valby og Vanløse. Dermed er der også risiko for bøder og klip i kørekortet, hvis bilisterne ikke er opmærksomme på de nye skilte og sænker farten.

"Jeg er glad for, at vi nu får sænket hastighederne de første steder. Det vil gøre trafikken mere sikker og nedbringe antallet af alvorlige ulykker. Det vil især være til fordel for gående og cyklister, der er de mest udsatte i trafikken. Samtidig vil det også føre til mindre støj, luftforurening og mindre CO2, når flere vælger et alternativ til bilen," siger Line Barfod, teknik- og miljøborgmester i København.

De to bydele er de første, der får sænket hastighederne med 10 km/t som følge af en beslutning i Borgerrepræsentationen sidste år af et meget bredt politisk flertal. Dernæst sænkes hastighederne i Brønshøj-Husum, Bispebjerg og på Amager, inden turen kommer til de indre brokvarterer og Indre by, hvor hastigheden de fleste steder sænkes til 30 km/t.

"Jeg håber, københavnerne og de mange besøgende vil tage godt imod de første af de nye zoner med max. 40 km/t, som de kommende år bliver udvidet til at omfatte det meste af København," siger Line Barfod.

Flere zoner på vej

De nye lav-hastighedszoner i Valby og Vanløse er blevet etableret hen over sommeren 2023. Der er sat skilte op med 40 km/t, som trafikanterne møder, når de kører ind i de nye lav-hastighedszoner fra tirsdag den 29. august.

De eksisterende blå skilte med anbefalet fart på 30 km, som står i flere villakvarterer, bevares og gælder fortsat.

Zonerne adskilles af veje, hvor fartgrænsen også sænkes. Det sker i første halvår af 2024. Kun de helt store trafikårer er undtaget, her er fartgrænsen 50 km/t. De nye fartgrænser i København er fuldt indfasede i hele byen i 2025.

Gode erfaringer

Hastighedsnedsættelserne blev besluttet i Borgerrepræsentationen den 24. juni 2022, som en udløber af Budgetaftalen for 2022.

Når bilerne kører langsommere, bliver det betydeligt mere sikkert at være cyklist og fodgænger. København har tidligere indført tre større 40 km-zoner i hhv. Sydhavnen, Nordvest og på Østerbro. Her har den lavere fart ført til et markant fald i antallet af både ulykker, tilskadekomne og alvorligt tilskadekomne.

Omkring hovedstaden sænkes fartgrænsen også, bl.a. i Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Frederiksberg, lige som det sker i andre større byer som Odense, Aarhus og Aalborg. Det samme sker i flere europæiske storbyer, bl.a. Amsterdam, Bruxelles, London, Zürich og Oslo.