København Ned i Fart

Fremover skal bilisterne tage 10 km/t af farten i det meste af København. Følg med i projektet her og se, hvad farten bliver sænket til i din bydel og gade, og hvornår det sker.

København går i front med lavere fart i hele byen

Færre skal køre i bil i København, og dem, der gør, skal køre 10 km/t langsommere, når Københavns Kommune sænker farten på næsten alle veje. Lavere fart betyder færre alvorlige trafikulykker, især for cyklende og gående.

Lavere fart skal desuden anspore flere til at vælge bilen fra og skifte til grønnere transportformer som cykel, gang og kollektiv transport. Det vil sammen med andre tiltag som flere dele- og elbilpladser reducere udledningen af CO2 i København, mindske trafikstøj og forurening og derigennem gavne både københavnernes nærmiljø og klimaet.

De nye fartgrænser indføres løbende - så hold øje med skiltene

I de ydre bydele bliver fartgrænsen på de fleste veje 40 km/t, mens de indre brokvarterer og Indre By får 30 km/t de fleste steder. I praksis indføres de nye fartgrænser både i større, sammenhængende zoner og på de større enkeltveje, som adskiller zonerne. 

De nye fartgrænser indføres løbende og slår igennem i takt med, at de nye hastighedsskilte kommer op. 

Tidsplan

Planen er, at vi i 2023-2025 indfører lavhastighedszoner med max. 30 km/t eller 40 km/t overalt i byen. De større og mere trafikerede veje, som adskiller zonerne, får også fartgrænsen sænket (40 km/t). Det sker efter planen i 2024-2025. 

De helt store trafikårer, såkaldte regionale veje, er ikke med i dette projekt. Disse veje har dog i anden sammenhæng allerede fået lavere fartgrænse.     

Så langt er vi nået

Status på lavhastighedszoner med 30 km/t

De kommende måneder etablerer vi efter planen de første lavhastighedszoner med 30 km/t. Det sker følgende steder (de afgrænsende veje er ikke med i zonerne):

 • Zone med 30 km/t på Østerbro afgrænset af Østebrogade-Strandboulevarden-Nordre Frihavnsgade
 • Zone med 30 km/t på Østerbro afgrænset af Øster Farimagsgade-Dag Hammerskjöds Allé-Østre Anlæg
 • Zone med 30 km/t på Amager afgrænset af Njalsgade-Artillerivej-Havnevigen -Islands Brygge
 • Zone med 30 km/t i Middelalderbyen afgrænset af H.C. Andersens Boulevard-Nørre Voldgade-Gothersgade-Christian IX's Gade-Bremerholm

Vi opdaterer løbende listen i takt med, at nye 30 km-zoner bliver godkendt af politiet. 

Status på strækninger med 40 km/t

Cirka 40 af byens mere befærdede veje får i 2024 sat fartgrænsen ned til 40 km/t. Mange steder kommer der blot nye skilte op, mens vi på nogle af de bredere veje også snævrer kørebanen ind ved at ændre afmærkningen på asfalten. 

Der ændres ikke på antallet af parkeringspladser, men på flere veje omdannes den eksisterende kantstensparkering til afmærkede parkeringsbaner. 

Arbejdet står på hen over sommeren og efteråret 2024. Så hold øje med de nye fartskilte på din biltur gennem byen. 

Veje, der får fartgrænsen sænket til 40 km/t i 2024 

Listen er senest opdateret juni 2024. Flere veje kan nå at komme med i år. Hent oversigtskort her

Valby

 • Peter Bangs Vej - fra Ålholmvej til Ålstrupvej (kommunegrænsen mod Frederiksberg)
 • Valby Langgade – fra Toftegårds Allé til Ny Carlsberg Vej
 • Sjælør Boulevard - fra Vigerslev Allé til P. Knudsens Gade

Vanløse

 • Godthåbsvej - fra Hulgårdsvej til kommunegrænsen.
 • Borups Allé - fra Hillerødgade/Bispeengbuen til kommunegrænsen mod Frederiksberg
 • Annebergvej - fra Fuglsang Allé til Bellahøjvej
 • Bellahøjvej – fra Slotsherrensvej til Frederikssundsvej

Brønshøj-Husum

 • Ruten (NB! fra 60 til 50 km/t)
 • Høje Gladsaxevej – fra Åkandevej til kommunegrænsen mod Gladsaxe (NB! fra 60 til 50 km/t)
 • Åkandevej - fra Frederikssundsvej til Ruten
 • Marbjergvej – fra Islevhusvej til Frederikssundsvej
 • Husumvej – fra Frederikssundsvej til Slotsherrensvej
 • Brønshøjvej – fra Frederikssundsvej til Gaunøvej
 • Gaunøvej – fra Brønshøjvej til Annebergvej
 • Horsebakken – fra Mosesvinget til kommunegrænsen mod Gladsaxe

Bispebjerg

 • Lygten – fra Frederikssundsvej til Tagensvej
 • Nordre Fasanvej – fra Frederikssundsvej til Glentevej (kommunegrænsen mod Frederiksberg)
 • Rådvadsvej
 • Utterslevvej og Utterslev Torv

Østerbro

 • Strandvænget – fra Strandvejen til Strandpromenaden
 • Blegdamsvej og Trianglen – fra Østerbrogade til Tagensvej

Amager Øst

 • Østrigsgade – fra Holmbladsgade til Øresundsvej
 • Øresundsvej – fra Amagerbrogade til Amager Strandvej
 • Italiensvej – fra Kastrupvej til Amager Strandvej
 • Elbagade – fra Amagerbrogade til Kastrupvej
 • Forlandet – fra Kløvermarksvej til Margretheholmsvej

Amager Vest

 • Njalsgade – fra Islands Brygge til Amagerfælledvej
 • Grønjordsvej
 • Peder Lykkes Vej – fra Amagerfælledvej til Englandsvej
 • Amagerbrogade – fra Christmas Møllers Plads til kommunegrænsen mod Tårnby
 • Hannemanns Allé - øst for Ørestads Boulevard
 • Vejlands Allé – fra Englandsvej til Amagerbrogade

Vesterbro – Kongens Enghave

 • Vesterbrogade – fra Trommesalen til kommunegrænsen
 • Tietgensbro – fra Ingerslevsgade til Bernstorffsgade
 • Gammel Kongevej – fra Trommesalen til Henrik Ibsen Vej (kommunegrænsen mod Frederiksberg)
 • Enghavevej – fra Ingerslevsgade til Vesterbrogade
 • Kingosgade – fra Vesterbrogade til Boyesgade (kommunegrænsen mod Frederiksberg)

Indre By

 • Vester Søgade - fra Gammel Kongevej til Kampmannsgade

Nørrebro

 • Jagtvej - fra Ågade til Nørrebrogade

Status på lavhastighedszoner med 40 km/t

Valby og Vanløse fik i 2023 som de to første bydele lavhastighedszoner med 40 km/t i august 2023. Der har efterfølgende vist sig en række lovmæssige og vejtekniske udfordringer, som har forsinket den videre udrulning af lavhastighedszoner med 40 km/t. Vi har derfor været i dialog med myndighederne og ser nu sammen med byens politikere på, hvordan disse udfordringer kan håndteres. 

Vi forventer at have en afklaring i løbet af sommeren 2024, Så snart vi ved mere, melder vi det ud på hjemmesiden og i projektets nyhedsbrev. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet i boksen herunder. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet "København Ned i Fart"

Vil du følge med i udrulningen af projektet i din bydel? Så tilmeld dig projektets nyhedsbrev.

Tjek de nye fartgrænser på kortet

På kortet kan du se, hvad farten sænkes til hvor, og hvornår de træder eller er trådt i kraft. Vær opmærksom på, at der både kommer lavere fartgrænse på de større veje, og at der samtidig etableres sammenhængende lavhastighedszoner afgrænset af de større veje. 

Kortets farver viser, hvad den tilladte fart sænkes til - både i zonerne og på vejene uden for zonerne. Kortet bliver løbende opdateret, og der tages forbehold for eventuelle ændringer i projektet. 

Sådan bruger du kortet

 • Klik i midten af kortet for at aktivere det
 • Tast et vejnavn og et husnummer i søgefeltet, eller zoom ind på kortet, og se, hvilken farve stedet har. Farven angiver den nye fartgrænse på stedet
 • Klik på et bestemt sted i kortet for at se, hvornår den nye fartgrænse træder i kraft netop dér.
Et rødt fartskilt efterfulgt af et blåt skilt (i baggrunden) betyder, at du højst må køre 40 km/t, men at vejen er bedst egnet til max. 30 km/t.

Hvordan skal skiltene læses?

Røde hastighedsskilte viser den maksimalt TILLADTE fart. Blå hastighedsskilte viser den maksimalt ANBEFALEDE fart. På nogle veje kan du møde begge skilte, fx som på fotoet, hvor der står et rødt 40 km-skilt i forgrunden og et blåt 30 km-skilt i baggrunden. 

Det røde skilt betyder, at du er på vej ind i en zone, hvor du ikke må køre mere end 40 km/t. Det blå skilt fortæller, at der inde i den røde zone ligger en mindre zone, hvor du anbefales at køre max. 30 km/t, da vejen ikke egner sig til hurtigere kørsel. 

Du må derfor gerne mere end 'de blå' 30 km/t, men ikke over 'de røde' 40 km/t. Gør du det, kan du få en bøde. 

Ofte stillede spørgsmål

Vis alle

Hvorfor skal København ned i fart?

Biltrafikken i København skaber en række problemer i byen, lige fra trafikulykker og støjgener til luftforurening og CO2-udledning. Københavns Borgerrepræsentation har derfor besluttet at sænke hastighedsgrænsen i det meste af København til højst 30 eller 40 km/t. Målet er, at trafikken i København samlet set bliver mere sikker og mere grøn.

Når hastigheden sættes ned for bilister, vil det forbedre trafiksikkerheden og føre til færre alvorlige trafikulykker. Den sænkede hastighed vil samtidig gøre cyklister og gående mere trygge i trafikken.

En lavere hastighed skal samtidig anspore til, at flere vælger bilen fra og dermed bidrager til at mindske CO2-udledningen, fx ved at skifte til cykel, gang og kollektiv transport. Herved får også byrum og byliv bedre vilkår, fordi luftforureningen og støjen fra bilerne mindskes.

Hastighedsnedsættelserne er en central del af kommunens klimatiltag, som sammen med andre grønne trafikinitiativer skal bidrage til en CO2-reduktion på i alt 14.500 tons pr. år. Udover nedsat hastighed er initiativerne bl.a. flere dele- og elbilpladser, grøn varelevering og etablering af en trafik-ø på Indre Nørrebro, der skal forhindre gennemkørsel i kvarteret.

De nye fartgrænser bliver indført løbende fra starten af 2023 til slutningen af 2025. Det sker ved at indføre lav-hastighedszoner i hele byen med max. 30 eller 40 km/t. Derudover bliver farten sænket til 40 km/t på alle veje uden for de nye lav-hastighedszoner, hvor der i dag generelt må køres max. 50 km/t.

Læs hele den politiske beslutning om at sænke farten i København   

Hvad bliver farten i min gade?

På det interaktive kort her på siden kan du se, hvad den fremtidige fartgrænse bliver i alle gader og bydele. Kortets farvede områder angiver lav-hastighedszonerne, mens de farvede linjer angiver fartgrænserne på de veje, der ligger uden for lav-hastighedszonerne. 

Hvornår og hvordan indføres de nye fartgrænser?

Zoner

Lavhastighedszonerne etableres ved at sætte zoneskilte op bydel for bydel. Arbejdet varer ca. to måneder pr. bydel. De første bydele - Valby og Vanløse - fik lavhastighedszoner i 2023. I 2024-2025 følger det i resten af byen.

Enkeltveje

De større og mere befærdede veje, som adskiller lavhastighedszonerne, får også en lavere fartgrænse. Mange steder kommer der blot nye skilte op, mens vi på nogle af de bredere veje også snævrer kørebanen ind ved at ændre afmærkningen på asfalten. Der ændres ikke på antallet af parkeringspladser, men på flere af vejene omdannes den eksisterende kantstensparkering til afmærkede parkeringsbaner. Dette arbejde varer fra et par dage til nogle uger afhængigt af de lokale forhold og foregår i 2024-2025.
 

Bliver fartgrænsen 30 eller 40 km/t på alle vejene?

Princippet er, at der fremover må køres max. 30 km/t i de indre brokvarterer og centrum og max. 40 km/t i resten af byen. Der indføres både særlige lav-hastighedszoner med max. 30 eller 40 km/t og lav-hastighedsveje uden for zonerne med max. 40 km/t (gælder de større og mere trafikerede veje). 

Se de nye fartgrænser på kortet ovenfor. Tidsplanen for udrulningen fremgår også af kortet.

De nye fartgrænser  i Indre By, Christianshavn, Islands Brygge og de indre brokvarterer:  

 • Max. 30 km/t i alle lav-hastighedszoner 
 • Max. 40 km/t på alle veje uden for zonerne bortset fra regionale veje, som har 50 km/t
 • I legegader er fartgrænsen fortsat 15 km/t 
 • Eksisterende 'blå' zoner med anbefalet hastighed på 10 eller 20 km/t bevares


De nye fartgrænser i resten af København:  

 • Max. 40 km/t i alle lav-hastighedszoner 
 • Max. 40 km/t på veje uden for zonerne bortset fra regionale veje, som har 50 km/t  
 • I legegader er fartgrænsen fortsat 15 km/t 
 • Eksisterende 'blå' zoner med en anbefalet hastighed på 10, 20 eller 30 km/t bevares

Særligt for de regionale veje

På øvrige veje, hvor man før måtte køre 60 eller 70 km/t, er fartgrænsen allerede sænket til 50 km/t, og denne fartgrænse bevares. Dette gælder på de såkaldt regionale veje, som er de indfaldsveje og andre helt store veje, som forbinder hovedstaden med omegnskommunerne.

Hvad bliver fartgrænsen på Københavns regionale veje?

De regionale veje i København er de indfaldsveje og andre store veje, som forbinder hovedstaden med omegnskommunerne. På de regionale veje har man typisk måttet køre 60 eller 70 km/t. Men her er der allerede gennemført projekter, som har sænket fartgrænsen til 50 km/t. Det er både sket for at mindske trafikstøjen og for at forbedre trafiksikkerheden. 

Læs mere om fartsænkningen på Københavns regionale veje i "Handlingsplan for Vejstøj 2018-2023"

Læs mere om Københavns Kommunens indsats for færre trafikuheld i "Handlingsplan for Trafiksikkerhed 2021-2025"

Hvordan kan man være sikker på, at de nye fartgrænser bliver overholdt?

Det er politiet, der fører kontrol med, at trafikanterne overholder fartgrænserne.

Vi vil som kommune gennemføre målinger af den faktiske hastighed rundt om i byen før og efter, at fartgrænserne sænkes. På den måde kan vi følge med i, om bilisterne retter sig efter de nye skilte. Viser det sig nødvendigt, kan vi iværksætte forskellige tiltag og fx opsætte midlertidige informationsskilte, som minder trafikanterne om, at fartgrænsen er sænket.

Hvad er forskellen på de røde og blå hastighedsskilte?

Røde hastighedsskilte viser, hvor hurtigt du makismalt må køre. Gælder fartgrænsen på en bestemt strækning, er skiltet rundt. Gælder fartgrænsen i et helt område, er skiltet firkantet og tilføjet ordet "zone". 

Overtræder du den røde fartgrænse, kan du få en bøde eller klip i kørekortet. 

Blå hastighedsskilte viser, hvor hurtigt du anbefales maksimalt at køre. De blå skilte står typisk i villakvarterer, hvor vejen ikke er indrettet til højere fart end den, skiltet viser, fx fordi der er vejbump eller snævre forhold. Det er således ikke forbudt at køre hurtigere end angivet på det blå skilt, men det frarådes pga. vejens indretning.  

Så hvis du kører et sted, hvor der først er et rødt fartskilt med fx 40 km/t og lige efter et blåt skilt med 30 km/t, kan du ikke få en bøde, selv om du kører over 30 km/t. Det sker først, hvis du kører hurtigere end de 40 km/t, som det røde skilt viser. 

Selv om de blå fartskilte således ikke kan udløse bøder, er det stadig en god ide at følge anbefalingen på dem, da forholdene ikke egner sig til hurtigere fart. På den måde bidrager du til at gøre de københavnske småveje mere trafiksikre for alle . 

Cirka halvdelen af danskerne tager fejl

Hvis du synes, det er svært at forstå forskellen på de røde og blå fartskilte, er du ikke den eneste. Vejdirektoratet har spurgt 230.000 danskere, og hele 48 % af dem tog fejl af de blå skiltes betydning og troede, at de viser den maksimalt tilladte hastighed. Det korrekte svar er, at det blå skilt viser den højest anbefalede fart.

Vi har allerede blå fartskilte på vores vej – bliver det ændret?

Står der blå skilte med en anbefalet hastighed på jeres vej eller i jeres område, sker der følgende:

 • Enten: Hvis den nye, røde fartgrænse er højere end jeres nuværende anbefalede hastighed, bliver jeres lokale, blå skilte stående og gælder fortsat 
 • Eller: Hvis den nye, røde fartgrænse er ligesom eller lavere end jeres nuværende anbefalede hastighed, bliver jeres lokale blå skilte taget ned, og kun de nye, røde skilte gælder fremover  

Hvis vi ændrer skilte mv. på en vej, der er såkaldt privat fællesvej, kontakter vi vejens ejere via e-Boks inden ændringen.

Tjek om din vej er privat fællesvej

Vi bor på en privat fællesvej – skal vi selv betale for de nye skilte mv.?

Kommunen betaler og sørger for alle ændringer, bl.a. nye skilte. Herefter har de tilstødende grundejere ansvar for at vedligeholde udstyret som en del af vejen. Denne praksis følger de gældende regler for private fællesveje (Lov om private fællesveje, §57, stk. 2).  

Læs mere om grundejernes ansvar på private fællesveje

Hvis vi ændrer skilte mv. på en vej, der er såkaldt privat fællesvej, kontakter vi vejens ejere via e-Boks inden ændringen.

Tjek om din vej er privat fællesvej

Vores ejendom har en privat vej på selve grunden – hvad bliver fartgrænsen dér?

Private veje er en særlig type vej, der ligger på én og samme grund (matrikel). Der ligger typisk private veje inde i større boligafdelinger og ved kontorkomplekser. 

På private veje, der ligger inde i en lav-hastighedszone, vil der gælde samme fartgrænse som i den omgivende lav-hastighedszone, dvs. enten max. 30 eller max. 40 km/t. Det gælder dog ikke, hvis den private vej har skilte med en mere restriktiv fartgrænse. I så fald vil de nuværende skilte på den private vej fortsat gælde. 

Ligger den private vej uden for en lav-hastighedszone, kan grundens ejer søge politiets tilladelse til at sænke fartgrænsen på selve den private vej.  

Hvor meget vejarbejde bliver der i forbindelse med projektet?

De fleste steder bliver der udelukkende opsat nye hastighedsskilte. Så her vil hverken trafikanterne eller de omkringboende opleve gener.

På enkelte veje skal vi etablere hastighedsdæmpende tiltag, fx indsnævring af kørebanen, som kræver nogle dages eller ugers vejarbejde. Disse steder sørger vi for, at trafikken fortsat kan glide, og at vejarbejder støjer og fylder mindst muligt.

De beboere og butikker, der bliver berørt af vejarbejde, vil få direkte besked i eBoks, inden arbejdet går i gang. 

Kan vi få farten i vores gade sænket endnu mere?

Nej, ikke umiddelbart

Det er politisk besluttet at sænke hastighedsgrænsen i Københavns ydre bydele til 40 km/t og til 30 km/t i de indre brokvarterer og i Indre By.

Dette princip med ens fartgrænse på 40 km/t i yderkvartererne og 30 km/t i de indre bydele skal sikre ensartede fartgrænser, så trafikanterne nemt forstår, hvor hurtigt de må køre hvor, og at politiet nemmere kan lave fartkontrol. Det er også en ekstra gevinst for de mest udsatte trafikanter, at farten falder, jo tættere man kommer på centrum, fordi det er her, cykel- og fodgængertrafikken er tættest. 

Mulighed for yderligere fartdæmpning på private fællesveje

På byens private fællesveje har grundejerne en særlig mulighed for at søge kommunens tilladelse til at sænke fartgrænsen yderligere. Politiet skal give samtykke til det, og det er grundejerne selv, der står for at etablere og finansiere ændringerne.

Se om din vej er privat fællesvej

Se ansøgningsvejledning til bump og anden fartdæmpning på private fællesveje

Gælder de nye fartregler også cykler og knallerter?

Ja, alle køretøjer skal overholde fartreglerne, dvs. også cykler, knallerter, løbehjul og såkaldte speedpedelecs. Det gælder, uanset om de kører på cykelstien eller på veje uden cykelsti.

Hvad betyder lavere fart for trafiksikkerheden?

Hastigheden er helt afgørende for, hvor mange og hvor alvorligt byens trafikanter kommer til skade i trafikken. Lavere hastighed giver trafikanterne  længere tid til at orientere sig og reagere, bilerne kan bedre nå at bremse op, og skaderne er mindre alvorlige, hvis en kollision er uundgåelig.

Københavns Kommune har tidligere etableret tre større 40 km/t lav-hastighedszoner, som har vist sig at have en god effekt på trafiksikkerheden. Det skete i tre kvarterer i Sydhavnen, Nordvest og Østerbro. Hastighedsnedsættelsen havde en betydelig effekt i alle tre kvarterer, idet der både skete langt færre uheld, og langt færre kom alvorligt til skade i trafikken.

Hvad betyder lavere fart for trafikstøjen?

Når bilerne kører langsommere, larmer de mindre, da både motorstøjen og dækstøjen reduceres. På den måde kan lavere fart bidrage til roligere gader og færre støjplager.

Har du spørgsmål? Skriv til os

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Islands Brygge 37

2300 København S