Arkivnyhed - Kan være forældet

Københavnske borgmestre: Vi skal blive bedre til at fastholde og rekruttere velfærdsmedarbejdere

Daginstitutioner, ældrepleje og hjælp til udsatte borgere er nogle af de områder, hvor der er problemer med at fastholde og rekruttere medarbejdere. Det viser ny redegørelse fra Københavns Kommune. Borgmestre vil sætte flere indsatser i gang.

Københavns Kommune skal blive bedre til at holde på vores dygtige pædagoger, SOSU-medarbejdere, sygeplejersker og sundhedsplejersker og samtidig blive bedre til at tiltrække flere nye medarbejdere.

Det er målet for Københavns overborgmester og borgmestrene for de tre store velfærdsforvaltninger, efter en ny rapport slår fast, at der fortsat er store problemer med mangel på netop den type arbejdskraft.

Udfordringerne med at fastholde og rekruttere medarbejdere fremgår af Personalepolitisk Redegørelse 2023, der kortlægger situationen på tværs af forvaltninger og fagområder i Københavns Kommune.

Faktisk viser redegørelsen, at mere end hver fjerde jobopslag i Københavns Kommune i 2022 ikke resulterede i en ansættelse, og at hver tredje nye ansatte forlader Københavns Kommune inden for det første år. Det tager overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) meget alvorligt:

”Vores velfærdssystem er noget af det mest dyrebare, vi har. Men lige nu er fastholdelse og rekruttering af især sygeplejersker, SOSU’er, pædagoger og lærere, der er blandt kernen i velfærdssystemet, et kæmpe problem. Redegørelsen taler jo sit eget tydelige sprog. Det skal vi simpelthen have løst i København og i samarbejde med regeringen og Folketinget. For mig som overborgmester handler det om tryghed og tillid. Vi skal sikre, at københavnerne kan regne med os som kommune. Altid”, siger Sophie Hæstorp Andersen.

”Der er ingen tvivl om, at vi fortsat har store udfordringer ift. at rekruttere nye medarbejdere og fastholde vores dygtige ansatte. I Socialforvaltningen peger medarbejderne selv på, at mere tid, ledelse tæt på, opkvalificering og faglig frihed er vigtige, hvis de skal blive hos os. Allerede ved sidste budget tog vi de første skridt til at sikre det, men der er lang vej igen, for socialområdet er under pres, og det kan alle faggrupper mærke. Derfor er det godt, at vi allerede på forhånd har besluttet, at fastholdelse og rekruttering også i 2024 skal prioriteres højt. Udover at vi skal sikre et arbejdsmiljø med høj trivsel, skal vi også have et særligt spor i forhold til at fastholde vores dygtige seniorer, så de får lyst til at blive lidt længere på arbejdsmarkedet,” siger socialborgmester Karina Vestergård Madsen (Ø).

”Hele landet mangler uddannede pædagoger, men i København gør vi rigtig meget for både at tiltrække, uddanne, fastholde og kompetenceudvikle personalet i vores dagtilbud. Vi betaler en højere løn, end pædagoger får i mange andre kommuner. Vi har bonus- og seniorordninger og afsætter store summer hvert år til at uddanne flere meritpædagoger, sporskiftemeritpædagoger og pædagogiske assistenter. Og så har vi et stort fokus på at uddanne vores ledere, så vi understøtter gode arbejdsfællesskaber i vores dagtilbud”, siger børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager (K).

”Udviklingen er desværre ikke overraskende, men det gør den ikke mindre alarmerende. Vi står i en meget stor rekrutteringskrise. Der er simpelthen ikke uddannede medarbejdere nok at tage af. Derfor skal vi bruge vores uddannede medarbejdere bedst muligt og til de vigtigste opgaver. København står ikke alene med det her problem. Derfor skal vi også have Christiansborg på banen. Vi har brug for, at flere unge vælger en karriere i sundhedsfagene, og i København er vi særligt udfordrede af høje leveomkostninger. Derfor skal vi have flere billigere boliger, så de medarbejdere, vi så desperat har brug for, har råd til at bo her”, siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF).

Rekrutteringsudfordringerne gælder især faggrupperne på de store velfærdsområder, men andre faggrupper oplever også færre ansøgere og flere ubesatte stillinger.

Foruden en kortlægning af de konkrete udfordringer, peger redegørelsen også på nogle indsatser, der er sat i gang for at løse fastholdelses- og rekrutteringsudfordringerne.

Redegørelsen viser blandt andet, at ansatte på en arbejdsplads med høj trivsel bliver længere på arbejdspladsen. Der er allerede flere initiativer i gang i velfærdsforvaltningerne, som bl.a. handler om styrkede opstartsforløb for nye medarbejdere, endnu mere fokus på godt arbejdsmiljø og god ledelse, og der bliver også set på mulighed for fleksibilitet i arbejdstiden.

Det fremgår også, at seniorer, som går ned i tid, bliver længere hos Københavns Kommune, og derfor bliver der også arbejdet videre med tilbud om tilpasning af arbejdstid målrettet ældre medarbejdere. 

Personalepolitisk Redegørelse giver et opdateret datagrundlag om fastholdelses- og rekrutteringssituationen i Københavns Kommune, og supplerer med relevante analyser og opgørelser af udvalgte interesseområder forud for forhandlingerne om Budget 2024. 

FAKTA

  • I 2022 blev Personalepolitisk Redegørelse gennemført for første gang, efter det i Budget 2022 blev besluttet, at fastholdelses- og rekrutteringsudfordringer på tværs af forvaltninger og fagområder i Københavns Kommune skulle kortlægges.

     
  • Økonomiforvaltningen har udarbejdet Personalepolitisk Redegørelse 2023. Den er nu gennemført for anden gang, og resultaterne i 2023 understøtter resultaterne fra sidste år.

     
  • Der er fortsat fastholdelses- og rekrutteringsudfordringer i Københavns Kommune. Det gælder bl.a. faggrupperne på de store velfærdsområder, men andre faggrupper oplever også færre ansøgere og flere ubesatte stillinger.

     
  • Mere end hver fjerde jobopslag i Københavns Kommune i 2022 resulterede ikke i en ansættelse, og hver tredje nye ansatte forlader Københavns Kommune inden for det første år.