Arkivnyhed - Kan være forældet

Københavnske børn er glade for deres fritidsklub

En ny undersøgelse blandt mere end 5000 børn, der går i fritidsklub i København, viser, at størstedelen af børnene trives i klubben. Flere end 8 ud af 10 føler sig som en del af fællesskabet og for mange har klubberne også resulteret i nye venskaber.

Københavns Kommune har for første gang spurgt børnene i byens fritidsklubber, hvad de synes om deres klub. I alt har 5.425 børn fra 4-7.klasse besvaret spørgeskemaet og langt de fleste af de børn, der ofte bruger deres fritidsklub, er glade og tilfredse, når de er i klubben. Størstedelen af børnene oplever, at der er voksne, de kan tale med, at de kan være sig selv i klubben, og at de kan have indflydelse på, hvad der skal foregå af aktiviteter.  

Centerchef for Fritid – og unge i Københavns Børne – og Ungdomsforvaltning Christina Haahr Bach glæder sig over, at mange af børnene i undersøgelsen trives godt og føler, at de er en del af fællesskabet i deres fritidsklub. Særligt i en tid, hvor flere andre trivselsundersøgelser blandt børn ellers går i den forkerte retning.

-Det er skønt at se, at så stor en del af de børn, der har deltaget i undersøgelsen, oplever, at de er en del af fællesskabet, og at de er glade og trives, når de er i deres klub. Det betyder meget, at børnene føler, at de bliver set og hørt – både af hinanden, men også af de voksne. At de ved, at klubben er til for dem, og at de også føler, de har medbestemmelse i, hvad der skal ske i hverdagen, fortæller Christina Haahr Bach.

Jo yngre des gladere for klubben

Undersøgelsen blev gennemført i foråret 2023, og det er første gang, at Københavns Kommune har bedt børnenes vurdere byens fritidsklubber.

92% af de børn, der er har deltaget i undersøgelsen, svarer, at de altid eller for det meste er glade for at komme i deres klub. Dog er glæden en smule større blandt de yngste elever, hvor 4. klasserne ligger på hele 94 %, mens 7.klasserne ligger på 85%.

Undersøgelsen kan sikre kvalitetenSelvom det kun er en ganske lille andel, er der ca. 1% af de adspurgte børn, der angiver, at de for det meste af kede af det. Fælles for disse børn er, at de generelt også slår mere negativt ud på de forskellige spørgsmål i undersøgelsen. F.eks. oplever 36% af de børn, der for det meste er kede af det, at de ikke er en del af fællesskabet, ligesom flere af dem også føler, de får mere skæld ud. Christina Haahr Bach pointerer, at selvom tallene i undersøgelsen generelt set ser positive ud, så er undersøgelsen dog netop også med til sikre, at kvaliteten i fritidsklubberne har – og beholder - et højt niveau.-Med undersøgelsen her kan vi sikre, at børnenes stemme bliver hørt og taget alvorligt. Den giver os mulighed for mere præcis at se, hvad børnene synes fungerer godt, men også mindre godt i deres fritidsklub. F.eks. ser vi blandt de børn, der fortæller, at de for det meste er kede af det, at det også smitter af på deres hverdag i fritidsklubben. Næsten halvdelen af dem oplever ikke, at de voksne i klubben spørger ind til dem. Og så ved vi jo, at det er noget, vi skal have fokus på fremover, siger Christina Haahr Bach.

Også børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager (K) er glad for undersøgelsen og den nye viden om, hvordan eleverne har det, den del af dagen, hvor de opholder sig i klubberne.

-Vi kan jo se i de årlige trivselsmålinger fra ministeriet, at flere elever i skolerne er ensomme og mistrives, så det er opløftende, at langt størstedelen af børnene i fritidsklubberne er glade for deres fritidsklub, og for de venskaber og aktiviteter, der er der. På den måde kan fritidsklubberne være med til hjælpe børn, der mistrives, så vi skal se på, om flere af de elever, der har det svært, kan få glæde af de fællesskaber, som klubberne tilbyder, siger han.

Fakta om fritidsklubberne:

  • Københavns Kommune har 30 fritidsklubber, som er et tilbud for alle elever i 4.- 7 klasse. Flere af klubberne holder åbent på flere matrikler, så fritidstilbuddene er helt lokale.
  • Undersøgelsen er besvaret af børn fra 4.- 7. klasse på tværs af byens fritidsklubber
  • 40% af de børn, der er indmeldt i en fritidsklub, har svaret på undersøgelsens spørgsmål (Nogle af de indmeldte børn kommer dog aldrig i deres fritidsklub.)
  • De børn, der ofte bruger deres fritidsklub, er både mere tilfredse med klubben og har det generelt bedre end dem, der kommer sjældent.
  • Der er ikke nogen betydelige forskel i glæden ved at gå i fritidsklub mellem forskellige køn.
  • Glæden ved at gå i klub er dog typisk en smule højere blandt yngre elever.

Fritidsmiljøvurderingen blev fremlagt på Børne- og Ungdomsudvalgets møde d. 16. august 2023.