Arkivnyhed - Kan være forældet

København øger sikkerheden og sænker hastigheden

Efter en grundig dialog og hjælp til at fortolke reglerne fra Vejdirektoratet siger politiet nu ok til, at København kan begynde at sænke hastigheden flere steder i byen. Valby og Vanløse er de første bydele, der har fået grønt lys til den lavere fart.

Så her kan kommunen nu gå i gang med etablere hastighedszoner, hvor man højst må køre 40 km/t. Det sker ved at sætte skilte op med de nye fartgrænser.

”Vi har i kommunen et stort ønske om at sænke hastigheden på vejene af hensyn til trafiksikkerheden. Samtidig vil det være godt for klimaet og mindske støj og luftforurening. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan gå videre med at få sænket hastighederne på kommunens veje som et meget stort flertal af politikerne på Rådhuset står bag,” siger Line Barfod, teknik- og miljøborgmester i København.

Det vakte meget opmærksomhed og debat sidste år, da Teknik- og Miljøudvalget i København besluttede at sænke hastigheden på kommunens veje med 10 km/t. Realiseringen af projektet har dog hele tiden været afhængig af politiets accept, og det er den, som nu er kommet for de første bydele.

Hastighedszoner

Det er planen at sænke farten til 30 km/t i de indre brokvarterer og i centrum og til 40 km/t i resten af byen. Det skal i praksis ske ved at inddele byen i hastighedszoner med max. 30 eller 40 km/t. Hastighedszonerne bliver etableret ved at sætte zoneskilte op bydel for bydel i takt med politiets godkendelse.

De første hastighedszoner med 40 km/t, der nu er godkendt af politiet, dækker Valby og det meste af Vanløse. De etableres i foråret 2023, hvorefter turen kommer til resten af byen. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer at etablere de sidste hastighedszoner i Indre By inden udgangen af 2025. Arbejdet varer ca. to måneder pr. bydel.

”Vi har meget gode erfaringer med de zoner, hvor vi allerede har sænket hastigheden til 40 km/t. Der er markant færre ulykker og også markant færre alvorlige ulykker især for cyklister og gående. Det ser jeg meget frem til, at vi nu kan udbrede til hele byen over de kommende år,” siger Line Barfod.

Sænkes også på større veje

På de større og mere trafikerede veje, som adskiller zonerne, er det også planen at sænke fartgrænsen – de fleste steder til 40 km/t. Det sker fra 2024 til 2025, hvor der bliver sat nye skilte op og enkelte steder ændret på vejens indretning.

De regionale veje i København er de indfaldsveje og andre store veje, som forbinder hovedstaden med omegnskommunerne. På de regionale veje har man typisk måttet køre 60 eller 70 km/t. Men også her er der projekter i gang, som flere steder sænker farten til max. 50 km/t.

Baggrund

Lavere hastighed er helt afgørende for, hvor mange og hvor alvorligt byens trafikanter kommer til skade i trafikken. København har allerede indført tre større 40 km/t-zoner i hhv. Sydhavnen, Nordvest og på Østerbro, hvor der er meget positive erfaringer med at reducere antallet af ulykker, tilskadekomne og alvorligt tilskadekomne.

Lavere hastigheder er også en målsætning både i EU’s handlingsplan for trafiksikkerhed og i Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan.

Hastighedsnedsættelserne blev besluttet i Borgerrepræsentationen den 24. juni 2022, som en udløber af Budgetaftalen for 2022.