Kludder i behandlingen af høringssvar

Da Børne- og Ungdomsudvalget i april besluttede at lukke eller nedjustere en række dagtilbud, blev alle høringssvar ikke fremlagt for politikerne, før de behandlede sagen. Det skyldes en teknisk fejl, der ikke bagefter blev fanget i kvalitetssikringen.

I en tidligere og nu afsluttet nedjustering eller lukning af dagtilbud blev flere høringssvar ikke fremlagt for politikerne forud for den endelige politiske behandling d. 24. april.

I alt har 61 af de indkomne høringssvar ved en fejl ikke været fremlagt for Børne- og ungdomsudvalget. To ud af de 61 høringssvar omhandler institutioner, som politikerne besluttede at lukke eller nedjustere.

Centerchef i Børne-og Ungdomsforvaltningen Sti Garde beklager fejlen.

- Vi er meget kede af fejlen, vi ved hvor meget der er på spil, og selvfølgelig skulle alle høringssvarene have været lagt frem for politikerne. Der er sket det, at 61 høringssvar ikke er sendt automatisk videre i systemet på trods af en systembekræftelse på, at det var sket, og vi har ikke fanget den tekniske fejl i den efterfølgende kvalitetssikring af sagen. Det fører nu til to ting. For det første skal vi have kigget teknik og system efter i sømmene. For det andet kigger vi vores procedure igennem, så vi kan fange den tekniske fejl, hvis systemet svigter igen.

Alle høringssvar er indgået i sagsbehandlingen
Selvom det ikke er alle høringssvar, der er blevet fremlagt for Børne- og Ungdomsudvalget, så har de alle indgået i forvaltningens sagsbehandling. Det vil sige, at forvaltningen har læst og forholdt sig til alle høringssvar. Sagens fremstilling til politikerne baserer sig således på alle indkomne høringssvar.

Der blev redegjort for fejlen overfor Børne- og Ungdomsudvalget onsdag d. 15. maj 2024, hvor udvalget også blev gjort bekendt med de manglende høringssvar. Udvalget udtrykte kritik og understregede, at forvaltningen skal styrke kvalitetssikringen i lignende processer fremover.  

I øjeblikket er der en ny runde af nedjusteringer og høringer i gang.

De første forslag til nedjusteringer blev sendt i høring i december 2023 og behandlet færdig på et møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. april 2024.

Faktabox

De to høringssvar som omhandlede daginstitutioner, som politikerne valgte at lukke eller nedjustere

Det ene høringssvar var indsendt på vegne af bestyrelsen i klyngen Lumix, hvor institutionen Eventyret var indstillet. Her støttede bestyrelsen op om den model, som politikerne endte med at beslutte.

Det andet høringssvar var indsendt af forældregruppen i Børnehuset Hørgården, der argumenterede for at lukke en af institutionens to matrikler i stedet for at lukke institutionen helt. På trods af at politikerne ikke har fået fremlagt høringssvaret, så var forældrenes anbefalede model en del af udvalgets behandling af sagen.

Fejlen med høringssvarene blev fremlagt for Børne- og ungdomsudvalget onsdag den 15. maj 2024.  

Kontakt

Pressetelefonen i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Modtager ikke sms