Færre børn i byen udløser nye nedjusteringer af daginstitutioner

Ny prognose viser, at de allerede planlagte nedjusteringer af byens daginstitutioner ikke er tilstrækkelige. Antallet af børn i byen falder mere end først antaget.

(Opdateret den 14. maj 2024)

Kort før jul sidste år blev der sat gang i en nedjustering af daginstitutionspladser i København, men en ny prognose viser, at det ikke fører til en balance mellem børn og daginstitutionspladser, og det betyder, at Børne- og Ungdomsforvaltningen igen står over for at skulle nedjustere antallet af daginstitutionspladser.

33 daginstitutioner i byen kan blive berørt af enten lukning eller nedjustering af deres pladser, og det vil ske i slutningen af 2024 og begyndelsen af 2025. Den endelige beslutning om hvor mange og i givet fald hvilke institutioner, som skal lukke eller nedjustere træffes i juni på baggrund af en høring. Der er i alt 105 børnegrupper i høring, og der skal ske en reduktion af ca. 90 grupper, hvis byens fulde overkapacitet skal reduceres (én børnegruppe er 22 børnehavebørn eller 12 vuggestuebørn).

"Vi har i dag næsten 3000 færre børn end for bare fire år siden, og vores prognoser forudser flere steder i byen et overskud af pladser de næste 5-8 år. Vi er allerede i gang med at nedjustere kapaciteten, og med en ny prognose i hånden, bliver vi nødt til at speede processen op. Det handler om at undgå, at økonomien kører af sporet. Vi er nødt til at finde løsninger, så der kommer balance i tingene", siger Emil Brødsgaard, Centerchef i Børne og Ungdomsforvaltningen.

Han fortæller, at selvom forvaltningen har forsøgt at finde de bedste løsninger, så ved han godt, at de berørte familier, børn og medarbejdere ikke vil opleve det på den måde. 

"Det er klart, at det vil medføre frustration og bekymring for dem, det vedrører. Det gælder de familier, som er glade for deres nuværende institutioner, men som følge af den mulige nedjustering nu udsættes for ændringer, de ikke selv har ønsket. Det gælder også de familier, som står på venteliste til en af de berørte institutioner, og så gælder det selvfølgelig også medarbejderne", siger Emil Brødsgaard.

Det er heller ikke nogen ønskesituation for Børne- og Ungdomsborgmesteren.

"Stabilitet og kontinuitet er vigtige komponenter i en småbørnsfamilie, så jeg kan sagtens forstå, hvis det her fører til frustrationer. Men antallet af børn i byen falder, og alternativet til at skrue ned for daginstitutionspladserne er at afskedige det pædagogiske personale. Det vil vi ikke, og det er derfor også et enigt udvalg, som står bag beslutningen om, at vi hellere vil bruge pengene på børn og pædagogisk personale end på husleje til halvtomme daginstitutioner", siger Jakob Næsager.

Flere udflytterinstitutioner og afdelinger foreslås lukket eller nedjusteret

Det er en afvejning af flere forhold, som har betydning for hvilke institutioner, der bliver berørt. Først og fremmest handler det om beliggenhed. I de områder i byen, hvor der er et overskud af pladser, skal der nedjusteres. Økonomien spiller også en rolle, og derfor kan en del af byens udflytterafdelinger og udflytterinstitutioner blive berørt. De er typiske dyrere end andre daginstitutioner, og nogle af dem har en hjemmeadresse, så børn og medarbejdere kan forblive i den samme institution. Det gælder ikke alle, og forvaltningen anerkender, at det vil stadig være en forandring at skulle være dér.

Byens overkapacitet svarer til 90 børnegrupper (én børnegruppe er 22 børnehavebørn eller 12 vuggestuebørn), og alt efter den politiske beslutning er det vurderingen, at omkring en tredjedel af børnegrupperne vil kunne fortsætte i samme daginstitution, men i en anden gruppe, stue eller matrikel. 

Alle børn er dog til enhver tid sikret en plads i en daginstitution i området. Flytning til nye steder vil ske i tæt dialog mellem Pladsanvisningen, forældre og institutioner. 

De næste skridt  

Børne- og Ungdomsudvalget har netop godkendt forvaltningens indstilling om at sende forslag til nedjustering af kapaciteten i høring. Forslagene sendes i høring i de 33 institutioner, der kan blive berørt og hos relevante faglige organisationer. 

Høringsperioden er fire uger, og på et ekstraordinært udvalgsmøde den 19. juni 2024 træffer politikerne den endelige beslutning om, hvilke børnegrupper der eventuelt skal lukkes og/eller nedjusteres.

Læs referat fra Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen

Sagen er behandlet på et møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 3. maj 2024.

Kontakt

INFO-team

INFO-team

Henvendelser om nedjusteringer

Telefontider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00

Pressetelefonen i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Pressetelefonen i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Modtager ikke sms.