Ingen beslutning om nedjustering af dagtilbud

Børne- og Ungdomsudvalget har den 19. juni 2024 holdt møde om sagen om nedjustering af dagtilbud. Mødet endte med, at sagen blev standset.

(Opdateret den 20. juni 2024)

Det betyder, at der ikke er truffet nogen beslutning om hvilke daginstitutioner, som skal lukke eller nedjustere og hvilke som skal bevares.

Alternativets medlem af Børne- og Ungdomsudvalget, Emil Sloth Andersen (Å), standsede sagen, og sagen løftes dermed fra fagudvalg til Borgerrepræsentation.

Forud for mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 19. juni har der været en høringsperiode, hvor berørte daginstitutioner og de relevante faglige organisationer har kunnet indgive et høringssvar, og det er der mange, som har benyttet sig af. Der er kommet mere end 1000 høringssvar.

Hvis bare et medlem af et politisk udvalg ønsker, at en sag standses, så afsluttes udvalgets behandling af sagen og eventuelle beslutninger med tilknytning til sagen bortfalder. 

Sagen skal behandles i Borgerrepræsentationen den 25. juni 2024.

Mødemateriale

Se referatet fra Børne- og Ungdomsudvalgets politiske behandling af sagen den 19. juni.

Kontakt

Pressetelefonen i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Modtager ikke sms.