Budgetpartier tager ansvar for Københavns udfordringer

På Københavns Rådhus har Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti indgået en ny politisk aftale om Københavns Kommunes økonomi ved overførselssagen 2023-2024.

Der er tale om Overførselssagen, hvor partierne bag kommunens budget prioriterer de midler, der ikke blev brugt i sidste års kommunale regnskab. I alt er der fordelt 1.370,2 mio. kr. fra regnskabsåret 2023 og tilpasninger i 2024, heraf 275,4 mio. kr. til service, 720,0 mio. kr. til anlæg og 373,8 mio. kr. til øvrig finansiering.

Aftalen er den tredje på mindre end et år mellem de syv partier, som står sammen om at tage ansvar for københavnernes velfærd og byens udvikling og udfordringer.

Der er et stort pres på velfærden i hele landet. Det gælder også i København, særligt i forhold til den kommunale kerneopgave på socialområdet og til store ekstraudgifter på børne- og ungdomsområdet. Der er blandt andet flere små børn i de københavnske dagtilbud, og et stigende antal børn og unge i mistrivsel.

Derfor har partierne prioriteret den største del af pengene i overførselssagen til de københavnere, der har brug for fællesskabets hjælp. De skal være trygge ved, at de kan få den hjælp og støtte, de har brug for, når de har brug for den. Der afsættes i alt 564,6 mio. kr. til socialområdet og børne- og ungdomsområdet.

Partierne fortsætter arbejdet med at gøre byen grønnere. Blandt andet med nye træer på Østerbrogade, Jyllingevej og Kornblomstvej. Partierne sætter penge af til analyser af mulighederne for at omdanne Søren Kierkegaards Plads til grønt byrum, Den Grønne Boulevard samt overdækning af Helsingørmotorvejen. 

Partierne har endnu engang prioriteret trafiksikkerheden på de københavnske veje. Blandt andet med trafiksikkerhedstiltag på Jyllingevej og på Hvidkildevej ved Rødkilde Skole. Partierne har afsat de sidste midler til en miljøkonsekvensvurdering af en trafikal opgradering af Refshalevej. Derudover sætter partierne gang i undersøgelser af mulighederne for at ensrette Østersøgade mellem Fredensbro og Østerbrogade samt mulighederne for at forbedre forholdene for gående og cyklende på Islands Brygge mellem Bryggebroen og Axel Heides Gade.

Derudover har partierne prioriteret et stort antal indsatser på idrætsområdet. Der er blandt andet afsat penge til at København kan være værtsby for Skole OL i 2025-2028, og der er konkrete nye idrætsfaciliteter på vej – heriblandt en ny badezone og en kommende multihal i Tingbjerg Idrætspark. Desuden er parterne enige om at se på mulighederne for nye idrætsfaciliteter, herunder en kunstgræsbane i Vigerslev Parken, ny idrætsfacilitet ved Hafnia-Hallen, skoleidrætshal ved Gerbrandskolen og en fælles skøjtehal i Tårnby. 

I sidste års principaftale enedes partierne om at prioritere 6,3 mia. kr. til mere metro og udbygningen af infrastruktur i København frem mod 2035, blandt andet nye metrolinjer til Nordhavn og Amager. Partierne følger op på aftalen ved at afsætte yderligere 262,5 mio. kr. i puljen til opsparing til mere metro.