Kom på rundvisning på kirkegårdene

  • Rundvisning på Vestre Kirkegård
    Københavns Kommune
Vi tilbyder nu igen både offentlige rundvisninger og bestilte grupperundvisninger, dog med en deltagerbegrænsning på max. 29.

Fra og med 8. juni gennemfører Københavns Kirkegårde atter rundvisninger, men selvfølgelig stadig med forbehold for udviklingen i Corona-situationen. Der vil desuden være en deltagerbegrænsning på 29 personer til både offentlige og bestilte grupperundvisninger. Selv om forsamlingsforbuddet nu ikke gælder grupper på under 100 personer, holder vi fast i et øvre deltagerantal på 29 (30 med rundviseren) på grund af pladsforholdene på kirkegårdene

Hvis du vil deltage i en offentlig rundvisning 

Ønsker du at deltage i en offentlig rundvisning, skal du tilmelde dig rundvisningen ved at skrive til kirkegårdsvejleder Stine Helweg på stihel@kk.dk. Vi tager som sagt imod max. 29 tilmeldinger pr. rundvisning og med det forbehold, at det jo kan gå den anden vej igen med forsamlingsforbuddet. Vi kvitterer for din tilmelding, når vi modtager den, og vi sender en mail med endelig bekræftelse af pladsen, når datoen nærmer sig. Se programmet for de gratis, offentlige rundvisninger nedenfor. Bemærk, at de indendørs rundvisninger er aflyst.

Grupperundvisninger

Bestilte grupperundvisninger for foreninger, skoler og private grupper gennemføres også med et deltagerantal på max. 29 personer - og minimum 10. Vi indgår også nye aftaler om rundvisninger, men stadig med forbehold for udviklingen i Corona-situationen. Hvis du ønsker at bestille en rundvisning, så ring på telefon 26 86 02 17 eller skriv til stihel@kk.dk. Vi aftaler emnet for rundvisningen ved bestillingen, og har I særlige ønsker, kan de som regel tilgodeses. Vi viser p.t. ikke rundt i vores krematorier/indendørs.

Vi opfordrer normalt til at bestille i god tid. I uge 29-31 viser vi ikke rundt pga. ferie.

Programmet for gratis, offentlige rundvisninger i 2020

Rundvisninger i april og maj AFLYST

Mandag 8. juni kl. 14:30: Mennesker og gravsten (Sundby Kirkegård) Max. 29 deltagere. Tilmelding til stihel@kk.dk.

AFLYST Onsdag 10. juni kl. 17:00: Rundvisning med efterfølgende koncert med Sankt Annæ Pigekor (Vestre Kirkegård)  

Tirsdag 16. juni kl. 16:30: Cykelrundvisning - medbring egen cykel (Bispebjerg Kirkegård) Tilmelding til stihel@kk.dk.

Torsdag 25. juni kl. 16:30: Mennesker og gravsten (Assistens Kirkegård) Tilmelding til stihel@kk.dk.

Onsdag 12. august kl. 15:30: Naturvidenskabsfolk (Vestre Kirkegård) Tilmelding til stihel@kk.dk.

AFLYST Mandag 17. august kl. 13:30: Rundvisning i Bispebjerg Krematorium (Bispebjerg Kirkegård), max. 25 deltagere. 

Torsdag 20. august kl. 16:30: Regnbuetur – spor af LBGTQ+historien (Assistens Kirkegård) Tilmelding til stihel@kk.dk.

Tirsdag 25. august kl. 13:00: Tidstypiske grave (Assistens Kirkegård) Tilmelding til stihel@kk.dk.

Onsdag 26. august kl. 15:30: Cykelrundvisning - medbring egen cykel (Vestre Kirkegård) Tilmelding til stihel@kk.dk.

Fredag 4. sep. kl. 13:00: Danmark i krig (Assistens Kirkegård) Tilmelding til stihel@kk.dk.

AFLYST Torsdag 10. sep. kl. 14:30: Urnehallen på Bispebjerg Kirkegård (Bispebjerg Kirkegård) 

Mandag 14. sep. kl. 15:30: Digtere (Vestre Kirkegård) Tilmelding til stihel@kk.dk.

Onsdag 16. sep. kl. 14:30: Gravmælekunst og -kunstnere (Assistens Kirkegård) Tilmelding til stihel@kk.dk.

Torsdag den 24. sep. kl. 14:30: Vestre Kirkegård 150 år (Vestre Kirkegård) Tilmelding til stihel@kk.dk.

NB Vi fejrer Vestre Kirkegårds 150 års jubilæum den 31. oktober 2020. Du kan være med, også som frivillig. Læs om arrangementet og hvordan du kan deltage.

Kontakt