Rundvisninger på kirkegårdene forventes genoptaget fra 8. juni

  • Rundvisning på Vestre Kirkegård
    Københavns Kommune
Vi åbner for både offentlige rundvisninger og bestilte grupperundvisninger, men med deltagerbegrænsning

Forudsat, at udviklingen i retning af en større og større genåbning af samfundet fortsætter, vil Københavns Kirkegårde atter gennemføre rundvisninger på kirkegårdene fra og med 8. juni. Dog vil der være en deltagerbegrænsning på både offentlige og bestilte grupperundvisninger, i hvert fald indtil sommerferien. Hvordan vi griber det an fra august og frem, ved vi endnu ikke. Følg den aktuelle status her på siden

Hvis du vil deltage i en offentlig rundvisning i juni måned

Ønsker du at deltage i en offentlig rundvisning i juni måned, skal du tilmelde dig rundvisningen ved at skrive til kirkegårdsvejleder Stine Helweg på stihel@kk.dk. Vi tager imod max. 29 tilmeldinger pr. rundvisning. Hvis det viser sig, at forsamlingsforbuddets grænse på 10 forlænges uændret i juni måned, vil kun de første 9 tilmeldte få tilbudt plads. Vi kvitterer for din tilmelding, når vi modtager den, og vi sender en mail med endelig bekræftelse af pladsen, så snart vi kan. Se programmet for de gratis, offentlige rundvisninger her på siden

Grupperundvisninger i juni

Bestilte grupperundvisninger for foreninger, skoler og private grupper gennemføres fra 8. juni og frem og også med et forventet deltagerantal på max. 29 personer, muligvis mindre - afhængig af forsamlingsforbuddet. Skulle grænsen på max 10 blive opretholdt juni ud, vil vi kontakte jer, der har bestilt rundvisninger, og høre, om de fortsat ønskes gennemført på dét vilkår. Grundet pladsforholdene på kirkegårdene kommer vi ikke til at tage imod flere end 29 personer ad gangen i juni, heller ikke selvom forsamlingsforbuddet hæves til fx 50 personer.

Grupperundvisninger resten af året

Vi indgår selvfølgelig også aftaler om rundvisninger fra august og frem, men stadig med forbehold for udviklingen i Corona-situationen. Hvis du ønsker at bestille en rundvisning, så ring på telefon 26 86 02 17 eller skriv til stihel@kk.dk. Vi aftaler emnet for rundvisningen ved bestillingen, og har I særlige ønsker, kan de som regel tilgodeses.

Vi opfordrer normalt til at bestille i god tid.

Programmet for gratis, offentlige rundvisninger i 2020

Rundvisninger i april og maj AFLYST

Mandag 8. juni kl. 14:30: Mennesker og gravsten (Sundby Kirkegård) Max. 29 deltagere. Tilmelding til stihel@kk.dk.

AFLYST Onsdag 10. juni kl. 17:00: Rundvisning med efterfølgende koncert med Sankt Annæ Pigekor (Vestre Kirkegård)  

Tirsdag 16. juni kl. 16:30: Cykelrundvisning - medbring egen cykel (Bispebjerg Kirkegård) Tilmelding til stihel@kk.dk.

Torsdag 25. juni kl. 16:30: Mennesker og gravsten (Assistens Kirkegård) Tilmelding til stihel@kk.dk.

Onsdag 12. august kl. 15:30: Naturvidenskabsfolk (Vestre Kirkegård)

Mandag 17. august kl. 13:30: Rundvisning i Bispebjerg Krematorium (Bispebjerg Kirkegård), max. 25 deltagere. Tilmelding til stihel@kk.dk.

Torsdag 20. august kl. 16:30: Regnbuetur – spor af LBGTQ+historien (Assistens Kirkegård)

Tirsdag 25. august kl. 13:00: Tidstypiske grave (Assistens Kirkegård)

Onsdag 26. august kl. 15:30: Cykelrundvisning - medbring egen cykel (Vestre Kirkegård)

Fredag 4. sep. kl. 13:00: Danmark i krig (Assistens Kirkegård)

Torsdag 10. sep. kl. 14:30: Urnehallen på Bispebjerg Kirkegård (Bispebjerg Kirkegård)

Mandag 14. sep. kl. 15:30: Digtere (Vestre Kirkegård)

Onsdag 16. sep. kl. 14:30: Gravmælekunst og -kunstnere (Assistens Kirkegård)

Torsdag den 24. sep. kl. 14:30: Vestre Kirkegård 150 år (Vestre Kirkegård)