Økonomisk støtte til julearrangementer

Institutioner, bosteder, organisationer - herunder grupper, der udfører frivilligt social kan søge om økonomisk støtte til arrangementer.

Institutioner, bosteder, organisationer - herunder grupper, der udfører frivilligt socialt arbejde, har igen i år mulighed for at søge Socialudvalget om økonomisk støtte til at afholde julearrangementer for Socialforvaltningens målgrupper for udsatte borgere.

Pengene vil blive fordelt med særligt øje for, at flest muligt får glæde af dem. Socialforvaltningen prioriterer arrangementer, der bliver afholdt juleaften.

Enkeltpersoner kan ikke søge om hjælp.

Ansøgningsfrist 30. september 2020

Den skriftlige ansøgning skal indeholde følgende oplysninger:

  • Beskrivelse af arrangementet (hvem, hvad og hvor mange personer, der ca. er omfattet)
  • Tid og sted for afholdelse af arrangementet
  • Navn, telefonnummer, e-mail og postadresse på institution og ansøger
  • Organisationer skal oplyse deres cvr-nummer
  • Øvrige ansøgere, som ikke har cvr-nummer, skal oplyse deres cpr-nummer
  • Kommunale organisationer skal oplyse deres organisationsnummer og momsfrikonto

Det beløb, som uddeles, sættes ind på organisationens NemKonto eller kontonummer. 

Arrangører, der har modtaget støtte i 2019, men som ikke har afleveret regnskab herfor, vil som udgangspunkt ikke komme i betragtning.

Brug meget gerne ansøgningsskemaet nederst på denne side. 

Ansøgningen sendes med post til:
Socialforvaltningen
Københavns Kommune
Rådhuset
1599 København V
eller på mail: Ledelsessekretariat@kk.dk

Kontakt