Søg

Julestøtte

Organisationer og frivillige foreninger kan søge om økonomisk støtte til julearrangementer for Socialforvaltningens målgrupper.

Økonomisk støtte til julearrangementer 2022

Igen i år er det muligt, for organisationer og frivillige foreninger der udfører frivilligt socialt arbejde, at søge om økonomisk støtte til at afholde julearrangementer i december 2022 for Socialforvaltningens målgrupper.

Ansøgningsperioden er lukket

Ansøgningsrunden for økonomisk støtte til julearrangementer i 2022 var åben fra den 28. marts 2022 klokken 12.00 frem til den 9. maj 2022 klokken 12.00.

Socialudvalget besluttede på Socialudvalgsmødet den 28. oktober 2020, at ansøgninger om økonomisk støtte til julearrangementer skal følge ansøgningsrunden for den generelle § 18-pulje.

Spørgsmål i ansøgningsskema til julestøtte

Informationsmøder den 24. marts og den 20. april

Der afholdes både et online og et fysisk informationsmøde om støtte til afholdelse af julearrangementer i 2022 og ansøgning til § 18-midlerne til brug i 2023 . På informationsmøderne kan du høre nærmere om kriterierne, ansøgningsprocessen og få besvaret eventuelle spørgsmål.

Det online informationsmøde bliver afholdt torsdag den 24. marts kl. 16-17 gennem Microsoft Teams. Du kan skrive til julestoette@kk.dk for at få fremsendt link til mødet. 

Det fysiske informationsmøde bliver afholdt onsdag den 20. april kl. 16.30-17.30 på Københavns Rådhus, i Hovedkassen i stueetagen i hjørnet Rådhuspladsen/Vester Voldgade. Deltagelse i det fysiske informationsmøde kræver ikke forudgående tilmelding.

Bevilling af julestøtte

Hvert år uddeler Socialudvalget midler til økonomisk at støtte julearrangementer for Socialforvaltningens målgrupper. Midlerne uddeles på baggrund af kriterier fastsat af udvalget:

  • Der gives støtte til frivillige, sociale foreninger og organisationer til at afholde julearrangementer for Socialforvaltningens målgrupper, hvor målgruppen af borgere berørt af udsatte-problematikker prioriteres.
  • Tilskudsmidlerne fordeles med særligt øje for, at flest muligt får glæde af dem.
  • Arrangementer, der gennemføres juleaften, prioriteres.
  • Modtagere af støtte er forpligtet til at aflægge særskilt regnskab for anvendelsen af det bevilligede beløb i året efter arrangementets afholdelse.

Der kan søges om økonomisk støtte til julearrangementer for de målgrupper, som Socialforvaltningen beskæftiger sig med.

Ansøgere til julestøtten kan angive følgende målgrupper: 

  • Borgere berørt af udsatte-problematikker 
  • Borgere med handicap 
  • Borgere med psykiske lidelser 
  • Børn og forældre 
  • Generelle sociale organisationer  

Ansøgningsfrist og praktisk

Ansøgningsfristen er den 9. maj 2022 kl. 12.00. Ansøgninger til julestøtten afvises, hvis de modtages efter fristen.

Det bevilgede beløb sættes ind på organisationens NemKonto.

Arrangører, der har modtaget støtte i 2021, men som ikke har afleveret regnskab for deres arrangement(er), vil som udgangspunkt ikke komme i betragtning.

Ansøgninger vil ikke komme i betragtning til støtte, hvis ansøger ikke har tilbagebetalt tidligere bevilget julestøtte i de tilfælde, hvor forvaltningen har stillet krav herom.

Udbetaling af midler

Ansøgere vil modtage et bevillings- eller afslagsbrev efter den politiske behandling, hvori der står nærmere om udbetaling af midler, regnskabsaflæggelse m.m.

Hvis en forening får tildelt en bevilling, skal foreningen udfylde og indsende en udbetalingsblanket for at få udbetalt midlerne.

Udbetalingsblanket til julestøtte

Har du spørgsmål?

I Københavns Kommune kommunikerer vi sikkert for at beskytte dine data overfor uvedkommende personer. 

Det betyder, at hvis du vil sende en ansøgning, eller kontakte os vedrørende en ansøgning eller en konkret sag, skal du sende os en besked med sikker post.

Henvendelser vil blive besvaret gennem foreningens CVR-nummer og kan derfor findes i den digitale postkasse, som hører til din forenings CVR-nummer.

Er der tale om generelle spørgsmål om julestøtte, som ikke vedrører en konkret sag, kan man fortsat skrive til julestoette@kk.dk

Kontakt

Ansøgning om julestøtte via sikker post

Send din ansøgning til os via mail eller sikker post. Du er altid velkommen til at ringe, hvis du har spørgsmål.