Søg

Julestøtte

Organisationer og frivillige foreninger kan søge om økonomisk støtte til julearrangementer til socialt udsatte.

Organisationer og frivillige foreninger kan nu søge om økonomisk støtte til julearrangementer til socialt udsatte.

Økonomisk støtte til julearrangementer 2021

Organisationer og frivillige foreninger, herunder grupper, der udfører frivilligt socialt arbejde, har igen i år mulighed for at søge Socialudvalget om økonomisk støtte til at afholde julearrangementer for socialt udsatte i julen 2021.

Socialforvaltningen prioriterer arrangementer, der bliver afholdt juleaften, og pengene vil blive fordelt med særligt øje for, at flest muligt får glæde af dem. Enkeltpersoner og kommunale tilbud kan ikke søge om støtte.

NY ANSØGNINGSPERIODE 

Socialudvalget besluttede på Socialudvalgsmødet den 28. oktober 2020, at ansøgninger om økonomisk støtte til julearrangementer skal følge ansøgningsrunden for den generelle § 18-pulje. Det betyder, at ansøgningsfristen for økonomisk støtte til julearrangementer i år ligger tidligere end normalt. Beslutningen betyder, at Socialudvalgets underudvalg vil vurdere ansøgningerne, før de forelægges Socialudvalget til godkendelse. 

ANSØGNINGEN 

Der ansøges om midler fra puljen ved at sende en skriftlig ansøgning, som skal indeholde følgende oplysninger:

  • Navn, telefonnummer, e-mail og postadresse på organisation og ansøger
  • Ansøgere skal oplyse deres forenings eller organisations cvr-nummer 
  • Hvornår afholdes arrangementet (den 24. december eller andre datoer i julen)?
  • Hvem er målgruppen?
  • Hvor mange borgere forventer I, vil deltage i arrangementet?
  • Hvad er indholdet af arrangementet, og hvad søges der konkret penge til? (Forvaltningen bevilger ikke penge til uddeling af gaver, kontante beløb eller forplejning til frivillige).

Brug meget gerne ansøgningsskemaet på denne side. 
 

Ansøgningsfrist og praktisk

Ansøgningsfristen er den 10. maj 2021 kl. 12.00

Det bevilgede beløb sættes ind på organisationens NemKonto. 

Arrangører, der har modtaget støtte i 2020, men som ikke har afleveret regnskab deres arrangement(er), vil som udgangspunkt ikke komme i betragtning.

Send din ansøgning

Send din ansøgning til os via mail eller sikker post. Du er altid velkommen til at ringe, hvis du har spørgsmål.