Sundheds- og Omsorgsudvalget

Varetager den umiddelbare forvaltning af sundhedsmæssige opgaver og sociale opgaver i relation til ældre.