Søg indsigt i personoplysninger eller søg aktindsigt

Du har ret til at få oplyst, om Københavns Kommune behandler dine personoplysninger. Du har også ret til aktindsigt.
Søg indsigt i kommunens oplysninger om dig
På borger.dk

Når vi behandler dine personoplysninger, skal du have adgang til dem. Det står i databeskyttelsesforordningen.

Sammen med kopi af personoplysningerne sender Københavns Kommune en beskrivelse af vores behandlinger af dine personoplysninger. For hver databehandling får du blandt andet oplysning om:

  • Formålet med behandlingen
  • Hvilke kategorier af personoplysninger behandlingen omfatter
  • Hvilke modtagere vi eventuelt giver dine personoplysninger videre til
  • Hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger
  • Dine muligheder for at få rettet eller slettet dine personoplysninger
  • Din ret til at klage
  • Tilgængelig information om hvorfra vores oplysninger om dig stammer
  • Om der sker automatiske afgørelser, herunder profilering.

Sådan søger du

Du kan søge indsigt i vores behandling af dine personoplysninger via digital selvbetjening på borger.dk (klik på pilen i banneret på denne side). Du kan også kontakte et af vores borgerservicecentre, som kan hjælpe dig med at søge.

Læs mere og bestil, hvis du har brug for en bopæls- eller civilstandsattest

Kontakt