Bestil nyt pas

Du kan få lavet nyt pas i Borgerservice, hvis dit gamle pas er udløbet, du har mistet det, eller du skal have pas for første gang.

Bestil voksenpas

Bestil børnepas

Hvis du ikke har MitID

Hvis du ikke har MitID, kan du bestille tid til Borgerservice, så vi kan hjælpe dig.

Bestil tid til Borgerservice

Om bestilling af pas

Vis alle

Pas til voksne

Start med at udfyld ansøgningen til pas og bestil tid til Borgerservice.

Bestil tid til Borgerservice

Hvis du ikke har MitID, kan du i stedet bestille en tid til Borgerservice og udfylde ansøgningen hos os.

Bestil tid til Borgerservice og udfyld ansøgningen hos os

DET SKAL DU TAGE MED I BORGERSERVICE, NÅR DU KOMMER

 • Dit seneste pas også selvom det er udløbet. Hvis du ikke har det, bliver prisen for dit nye pas fordoblet. Er passet væk, skal vi bede dig om at medbringe enten kørekort, original fødsels-/dåbs-/navne-/personattest eller to andre legitimationskort eller dokumenter, hvor vi kan se dit navn og cpr-nummer.
  Bestil en personattest (borger.dk)
   
 • Et gyldigt printet pasfoto. Du kan også få taget et foto i Borgerservice for 130 kroner (2024).
  Se krav til pasfoto (politi.dk)

Hvis du er ny dansk statsborger, og du skal have lavet dit første danske pas, skal du medbringe statsborgerretsbevis.

Hvis du er dansk statsborger uden CPR-nummer, skal du medbringe dokumentation for dit danske statsborgerskab.

Hvis du er dansk statsborger bosat i Sverige, skal du medbringe et familie-/personbevis.

Pas til børn

Dit barn kan få et pas, hvis barnet er navngivet eller døbt.

Læs mere om navngivning (borger.dk)

Når du skal have lavet pas til dit barn, starter du med at udfylde ansøgning til pas og bestille tid til Borgerservice.

Udfyld ansøgning til pas og bestil tid til Borgerservice

Hvis du ikke har MitID, kan du i stedet bestille en tid til Borgerservice og udfylde ansøgningen hos os.

Bestil tid til Borgerservice og udfyld ansøgningen hos os

DET SKAL DU TAGE MED I BORGERSERVICE, NÅR DU KOMMER

 • Barnet skal med i Borgerservice uanset alder
 • Hvis barnet har fået lavet pas før, skal du medbringe det seneste pas. Ellers bliver prisen for det nye pas fordoblet. Hvis barnet ikke tidligere har fået lavet pas, eller det seneste pas er væk, skal du medbringe en original fødsels-/dåbs-, navne- eller personattest. Har du attesten digitalt, kan du vise os den på mobiltelefon eller tablet.

  Bestil en fødsels- eller dåbsattest (borger.dk)

  Bestil en personattest (borger.dk)

 • Et gyldigt printet pasfoto af barnet. Du kan også få taget et foto i Borgerservice for 130 kroner (2024).

  Se krav til pasfoto (politi.dk)

 • Legitimation på forælder (fx sygesikringsbevis, pas eller kørekort)
   
 • Hvis I har fælles forældremyndighed, skal begge forældre underskrive en samtykkeerklæring. I kan enten tage samtykkeerklæringen med til Borgerservice eller underskrive den digitalt på forhånd - se nedenfor.

Sådan giver I samtykke
Sidder I sammen og udfylder ansøgningen og bestiller tid, kan I begge give samtykke der. Ellers vil den anden forælder bagefter få besked via digital post om at udfylde samtykkeerklæringen.

Udfyld den digitale samtykkeerklæring

Hvis I ikke har MitID eller ikke vil udfylde samtykkeerklæringen digitalt, kan I udfylde den og medbringe den til Borgerservice.

Print og udfyld blanketten for samtykkeerklæring

Hvis barnet har skiftet statsborgerskab
Hvis dit barn har skiftet fra et andet statsborgerskab til dansk og skal have lavet sit første danske pas, skal I medbringe barnets statsborgerretsbevis.

Hvis barnet ikke har et CPR-nummer
Hvis dit barn er dansk statsborger men ikke har et cpr-nummer, skal du medbringe dokumentation for dansk statsborgerskab samt en personattest eller fødsels-/dåbsattest.

Bestil en fødsels- eller dåbsattest (borger.dk)

Bestil en personattest (borger.dk)

Hvis barnet er dansk statsborger bosat i Sverige
Medbring et familie-/personbevis fra de svenske myndigheder. Beviset må højst være en måned gammelt.

Hvis det er barnets første danske pas, skal vi ringe til Rigspolitiet, når I kommer i Borgerservice. Bestil derfor en tid mandag-torsdag mellem klokken 10.00 og 13.30 eller fredag mellem klokken 10 og 12.30, så vi kan nå at kontakte dem i deres åbningstid.

Hvis barnet er dansk statsborger bosat i et andet land end Danmark og Sverige
Medbring fødsels-/dåbs-/navne-/personattest for barnet, hvor forælder/forældre fremgår. Hvis barnet har to forældre, og I er gift, skal I også medbringe en vielsesattest.

Bestil en fødsels- eller dåbsattest (borger.dk)

Vi skal ringe til Rigspolitiet, når I kommer i Borgerservice. Bestil derfor en tid mandag-torsdag mellem klokken 10.00 og 13.30 eller fredag mellem klokken 10 og 12.30, så vi kan nå at kontakte dem i deres åbningstid.

Ekstra pas

Du kan søge om et ekstra pas i Borgerservice, hvis du rejser i forbindelse med dit arbejde, og

 • Dit pas er indleveret til visering, eller
 • Dit pas har stempler eller viseringer, der kan gøre indrejse umulig i det land, du har planer om at rejse til.

Du kan ikke få ekstra pas til turist- og ferierejser.

Bestil tid til ekstra pas

Bestil tid til Borgerservice og medbring følgende

1. En erklæring fra din arbejdsgiver med

 • Info om, at passet skal bruges i forbindelse med arbejdet
 • Dit navn
 • Dit cpr-nummer
 • Arbejdsgiverens stempel. Hvis du er selvstændig, skal erklæringen indeholde dit firmas CVR-nummer, navn, adresse og telefonnummer.

Erklæringen må kun være for én ansøger ad gangen.

2. Enten kørekort, original fødsels-/dåbs-/navne-/personattest eller to andre legitimationskort eller dokumenter, hvor vi kan se dit navn og cpr-nummer.

3. Et gyldigt printet foto. Du kan også få taget et foto i Borgerservice for 130 kroner (2024). 

Se krav til pasfoto (politi.dk)

Gyldighed

Et ekstra pas må kun udstedes for rejsens varighed, dog maksimalt to år.

Du skal aflevere dit ekstra pas tilbage til Borgerservice efter brug.

Pris

Et ekstra pas koster det samme som et almindeligt pas. Se priser under menupunkt "Priser for pas og foto".

Priser for pas og foto

Prisen for et nyt pas afhænger af din alder

Hvis du har dit seneste pas, og det er intakt

 • 0-11 år 150 kroner (2024)
 • 12-17 år: 181 kroner (2024)
 • 18 år - folkepensionsalderen: 893 kroner (2024)
 • Personer i folkepensionsalderen 381 kroner (2024).

Hvis du IKKE har dit seneste pas, eller det er ødelagt

 • 0-11 år: 300 kroner (2024)
 • 12-17 år: 362 kroner (2024)
 • 18 år - folkepensionsalderen: 1.786 kroner (2024)
 • Personer i folkepensionsalderen: 762 kroner (2024).

Pris for foto

Det koster 130 kroner (2024) at få taget et pasfoto i Borgerservice. Beløbet bliver lagt oven i prisen for dit pas. 

Krav til foto

Generelle regler for foto i pas 

Pasfoto i Borgerservice

 • Både voksne og børn kan få taget et pasfoto i Borgerservice
 • Fotoet er digitalt og koster 130 kroner (2024) ud over prisen på passet. 

Afhentning af dit nye pas

Du vil modtage en sms, når du kan hente dit nye pas i en dokumentboks i Borgerservice.

Husk at medbringe dit gamle pas, hvis du har et, når du afhenter det nye pas. 

I sms'en er der en tidsfrist for, hvornår du skal have hentet passet. Hvis du overskrider tidsfristen, kan du i stedet bestille en tid til afhentning af pas.

Bestil tid til afhentning af pas

OBS! Vi opbevarer dit pas i op til seks måneder og derefter vil passet blive makuleret. Hvis du ikke kan nå at afhente dit pas inden for fristen, kan du kontakte Borgerservice.

Kontakt Borgerservice på 33 66 33 66

Så længe er passet gyldigt

Pas til personer, der er fyldt 18 år, er gyldige i 10 år.

Pas til børn og unge mellem 2 og 18 år er gyldige i 5 år.

Pas til børn, der endnu ikke er fyldt 2 år, er gyldige i 2 år.

Annullering af ansøgning

Hvis du har udfyldt en ansøgning om nyt pas, har du mulighed for at annullere den og få eventuelt reserverede penge på din bankkonto frigivet.

Du annullerer ansøgningen via annulleringslinket i den kvittering, som du fik via Digital Post, da du udfyldte ansøgningen.

Hvis du ikke kan nå at få lavet nyt pas

Der er tre muligheder for at få et pas i hastetilfælde:

 • Forlængelse af eksisterende pas
 • Midlertidigt pas (nødpas/provisorisk pas)
 • Hastelevering af nyt pas

Forlængelse af eksisterende pas

Hvis dit eller dit barns eksisterende pas er udløbet inden for de sidste tre måneder, eller udløber inden for kort tid, før du skal rejse, kan du få det forlænget én gang med et stempel.

Forlængelsen af passet er gratis og gælder, til du kommer hjem fra din rejse, dog maksimalt i et år.

Vær opmærksom på, at nogle lande ikke accepterer en forlængelse af passet. Du bør selv undersøge, om dit rejsemål accepterer det. Det kan du gøre via dit rejsemåls ambassade i Danmark eller via dit rejseselskab. 

Se andre landes pas- og visumregler (Udenrigsministeriet)

Du udfylder ansøgningen og bestiller tid på samme måde, som hvis du skulle have lavet et almindeligt pas.

Udfyld ansøgning om voksenpas

Udfyld ansøgning om børnepas
 

Midlertidigt pas (nødpas/provisorisk pas)

Hvis dit eller dit barns pas er udløbet for mere end tre måneder siden, kan du få et midlertidigt pas.

Det koster det samme som et almindeligt pas, men hvis du bestiller et nyt almindeligt pas samtidig, indgår det midlertidige pas i prisen.

Det midlertidige pas gælder, til du kommer hjem fra din rejse, dog maksimalt i et år.

Vær opmærksom på, at nogle lande ikke accepterer et midlertidigt pas. Det er op til dig selv at undersøge, om dit rejsemål accepterer det. Det kan du gøre via dit rejsemåls ambassade i Danmark eller via dit rejseselskab.

Se andre landes pas- og visumregler (Udenrigsministeriet).

Du udfylder ansøgningen og bestiller tid på samme måde, som hvis du skulle have lavet et almindeligt pas.

Udfyld ansøgning om voksenpas

Udfyld ansøgning om børnepas
 

Hastelevering af nyt pas

Hvis du blot har behov for at få leveret dit eller dit barns pas hurtigere end den almindelige leveringstid på ca. tre uger, kan du vælge at få hasteleveret passet. En hastelevering tager ca. fem hverdage.

Du udfylder ansøgningen og bestiller tid på samme måde, som hvis du skulle have lavet et almindeligt pas.

Udfyld ansøgning om voksenpas

Udfyld ansøgning om børnepas

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at ringe til os.

Kontakt Borgerservice på 33 66 33 66

Hvis du har mistet dit pas

Mistet i Danmark

Hvis du har mistet dit danske pas i Danmark, skal du møde op i Borgerservice og skrive under på, at du har mistet det. Så efterlyser vi det internationalt.
Hvis dit gamle pas dukker op igen, skal du møde op i Borgerservice med passet, så vi kan afmelde efterlysningen.

Hvis dit pas er blevet stjålet, skal du melde det til politiet, før du møder op i Borgerservice.

Hvis det er dit barns pas, du har mistet, skal du udfylde en Erklæring om bortkommet pas, før du møder op i Borgerservice.

Find erklæring om bortkommet pas

Hvis dit gamle pas er blevet væk, stjålet eller ødelagt, fordobles prisen på det nye pas.
 

Mistet i udlandet

Har du mistet dit danske pas i udlandet, skal du melde det til politiet i det land, du har mistet det i.

Derefter kan du kontakte den danske ambassade/konsulat, som kan hjælpe dig med et nødpas.

Læs mere om mistede pas i udlandet (Udenrigsministeriet)

Hvis dit gamle pas er blevet væk, stjålet eller ødelagt, fordobles prisen på det nye pas.

Kontakt

Københavns Borgerservice

Telefontider

Mandag

08:00 - 16:00

Tirsdag

08:00 - 16:00

Onsdag

08:00 - 16:00

Torsdag

08:00 - 17:00

Fredag

08:00 - 15:00